De verrijkte schooldag kan alleen een succes worden als daar langjarige financiering voor komt. Dat is een van de uitkomsten van een inventarisatie.

De verrijkte schooldag is onderdeel van het programma School en Omgeving, dat onderwijsminister Dennis Wiersma op de eerste dag van het huidige schooljaar lanceerde en in het teken staat van kansengelijkheid. De gedachte is dat alle kinderen ontplooiingsmogelijkheden krijgen als de school naast het reguliere curriculum samen met partners, zoals gemeenten, sportclubs en culturele organisaties, extra activiteiten organiseert. Die kunnen gericht zijn op sport en cultuur, maar bijvoorbeeld ook op huiswerkbegeleiding.

Uit de eerste inventarisatie van bevindingen die in opdracht van het ministerie van OCW is uitgevoerd, komt onder andere naar voren dat het met tijdelijke subsidies niet gaat lukken om van de verrijkte schooldag een succes te maken. Er is langjarige financiering nodig ‘om een effectief programma uit te voeren waarmee een zo groot mogelijk deel van de doelgroep bereikt wordt’, zo staat in het rapport Inventarisatie verrijkte schooldag.

Deel dit bericht: