Meer meldingen bij vertrouwensinspecteurs – PO/VO

In het schooljaar 2022-2023 zijn bij de vertrouwensinspecteurs aanmerkelijk meer dossiers binnengekomen dan in de jaren daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Vorig schooljaar kwamen er 2.152 nieuwe dossiers binnen, terwijl dat er in het...

Wanneer vertrouwensinspecteur inschakelen? – PO/VO

Meldingen bij de vertrouwensinspecteur gaan steeds vaker over vermoedens van seksueel misbruik of seksuele intimidatie van medewerkers tegen leerlingen. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een flyer uitgebracht. De flyer Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs...