Meldingen bij de vertrouwensinspecteur gaan steeds vaker over vermoedens van seksueel misbruik of seksuele intimidatie van medewerkers tegen leerlingen. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een flyer uitgebracht.

De flyer Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs en kinderopvang: een luisterend oor en een goed advies is bedoeld voor onder anderen schoolbestuurders, schoolleiders en leraren. Er staat in wat de vertrouwensinspecteur voor hen kunnen betekenen als ze te maken krijgen met of kennis hebben van:

  • seksuele intimidatie/misbruik;
  • psychisch en fysiek geweld;
  • discriminatie en radicalisering.

Ook staat in de flyer in welke gevallen schoolbestuurders onverwijld contact moeten opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Lees meer…

Deel dit bericht: