Ongeoorloofd verzuim altijd melden aan DUO

Ook in het primair onderwijs moeten alle scholen ongeoorloofd verzuim altijd doorgeven aan het Verzuimregister van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In het voortgezet onderwijs moet dat al langer.

Scholen moeten al het ongeoorloofd verzuim aan DUO melden via het leerlingadministratiesysteem (LAS). DUO geeft het direct door aan de afdeling Leerplicht van de gemeente waarin de school gevestigd is.

Het Verzuimregister is bedoeld om schoolverzuim en het aantal thuiszitters terug te dringen.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Digitaal verzuimregister primair onderwijs

Het primair onderwijs gaat met een digitaal verzuimregister werken. Hiermee kunnen scholen verzuim sneller melden en kan er eerder actie worden ondernomen om het tegen te gaan.

Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het digitale verzuimregister. Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt er  eerst mee proefgedraaid. Dat gebeurt ook vanaf 1 januari 2017.

Voor de digitale verzuimmeldingen moet het leerlingenadministratiesysteem worden aangepast. DUO heeft hierover afspraken gemaakt met de softwareleveranciers. Per 1 januari 2017 zouden alle softwarepakketten moeten zijn aangepast.

Na de zomervakantie komt DUO met meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl