Het primair onderwijs gaat met een digitaal verzuimregister werken. Hiermee kunnen scholen verzuim sneller melden en kan er eerder actie worden ondernomen om het tegen te gaan.

Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het digitale verzuimregister. Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt er  eerst mee proefgedraaid. Dat gebeurt ook vanaf 1 januari 2017.

Voor de digitale verzuimmeldingen moet het leerlingenadministratiesysteem worden aangepast. DUO heeft hierover afspraken gemaakt met de softwareleveranciers. Per 1 januari 2017 zouden alle softwarepakketten moeten zijn aangepast.

Na de zomervakantie komt DUO met meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: