In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Passend onderwijs, Toezicht inspectie

Het primair onderwijs gaat met een digitaal verzuimregister werken. Hiermee kunnen scholen verzuim sneller melden en kan er eerder actie worden ondernomen om het tegen te gaan.

Vanaf 1 januari 2017 zijn scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs verplicht om het leerlingenverzuim te melden via het digitale verzuimregister. Voordat alle basisscholen en sbo-scholen het register ook moeten gebruiken, wordt er  eerst mee proefgedraaid. Dat gebeurt ook vanaf 1 januari 2017.

Voor de digitale verzuimmeldingen moet het leerlingenadministratiesysteem worden aangepast. DUO heeft hierover afspraken gemaakt met de softwareleveranciers. Per 1 januari 2017 zouden alle softwarepakketten moeten zijn aangepast.

Na de zomervakantie komt DUO met meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen