Groep 8-leerkrachten blij met VO Gids

Groep 8-leerkrachten vinden de VO Gids een goed initiatief. Dat blijkt uit een tevredenheidsenquête van de uitgever van deze keuzegids met regio-edities.

Voor deze enquête werden 5600 leerkrachten benaderd, van wie er ruim 1200 aan het onderzoek meededen. Vrijwel alle respondenten (97 procent) geven aan dat de VO Gids een goed initiatief is. Volgens 88 procent voldoet de keuzegids aan de behoefte van ouders en hun kinderen, draagt de gids bij aan een betere voorbereiding van de schoolkeuze (80 procent) en zijn ouders en kinderen er blij mee (78 procent).

De gids bestaat uit een redactioneel gedeelte met algemene informatie en een regionaal deel waarin de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio gepresenteerd worden. De respondenten die de gids in de klas behandelen, bespreken de hele gids (53 procent) of alleen het regionale deel (32 procent).

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich in de VO Gids met (betaalde) presentatiepagina’s profileren. Van de respondenten vindt 80 procent dat alle vo-scholen dergelijke pagina’s zouden moeten hebben.

Lees meer…

VOS/ABB-korting op presentatie in VO Gids

Scholen voor voortgezet onderwijs die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen korting krijgen op eigen presentatiepagina’s. U kunt daarover contact opnemen met de VO Gids via info@devogids.nl.

VOS/ABB laat in de VO Gids zien waar het openbaar onderwijs voor staat:

Je bent welkom in het openbaar onderwijs

 

 

Groep 8-leerkrachten blij met VO Gids

De regio-edities van de VO Gids voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders worden goed gewaardeerd. Dat blijkt uit een enquête die de uitgever van deze keuzegids onder groep 8-leerkrachten heeft gehouden.

De ruim 1000 respondenten geven aan dat er in de VO Gids een goede variatie aan onderwerpen is en dat de leesbaarheid van de artikelen voor ouders en leerlingen prima is. Ook is de overgrote meerderheid tevreden over de inhoud van de VO Gids.

Handig middel voor ouders en leerlingen

Een van de deelnemende scholen is het openbare Lingecollege in Tiel. ‘De VO Gids is voor ons een handig middel om ouders en leerlingen groep 8 goed te informeren over onze school’, zegt PR-medewerker Linda van Oostveen-Gijbels van deze school.

Directeur Niek van der Zanden van het samenwerkingsverband RSV PVO in Eindhoven en de regio Kempenland vindt dat de VO Gids ouders en kinderen goed helpt bij de schoolkeuze.

VOS/ABB-korting op presentatie in VO Gids

Scholen voor voortgezet onderwijs die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen korting krijgen op eigen presentatiepagina’s in de VO Gids. U kunt daarover contact opnemen met de VO Gids via info@devogids.nl.

VOS/ABB laat in de VO Gids zien waar het openbaar onderwijs voor staat:

Je bent welkom in het openbaar onderwijs

School!Week

In de meeste regio-editiesvan de VO Gids staat ook een advertentie over de School!Week, de jaarlijkse week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Dit landelijke evenement wordt georganiseerd door VOS/ABB. De School!Week is dit schooljaar van 20 tot en met 24 maart.

De 59 regio-edities van de VO Gids zijn dit schooljaar in een oplage van in totaal 190.000 stuks gratis verspreid onder basisscholen.

Welkom in het openbaar onderwijs!

VOS/ABB laat in de VO Gids zien dat in het openbaar onderwijs elke leerling welkom is.

De VO Gids is de landelijke keuzegids met 59 regio-edities voor groep 8-leerlingen en hun ouders. De gids wordt in oktober (met uitzondering van de herfstvakantie) in een oplage van 190.000 stuks gratis verspreid onder basisscholen. Bij de VO Gids zit een handleiding voor leerkrachten.

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen profielpagina’s in de VO Gids presenteren. Scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen daar korting op krijgen. U kunt daarover contact opnemen met uitgever Axel van ’t Hoen: axel.vanthoen@ocgroep.nl.

Pagina’s over openbaar onderwijs

VOS/ABB heeft in de VO Gids twee pagina’s over openbaar onderwijs. Daarop wordt benadrukt dat de openbare scholen van en voor iedereen zijn, en dat elke leerling er dus welkom is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen die leerlingen in principe mogen weigeren.

Op de pagina’s van VOS/ABB in de VO Gids worden ook de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs benoemd. In de kernwaarden staan onder andere diversiteit en wederzijds respect centraal.

School!Week

In de meeste regio-edities staat ook een advertentie over de School!Week, de jaarlijkse week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Dit landelijke evenement wordt georganiseerd door VOS/ABB. De School!Week is dit schooljaar van 20 tot en met 24 maart.

Goede ontwikkeling dat scholen zich profileren

Het is een goede ontwikkeling dat scholen bewust bezig zijn met de manier waarop zij zich presenteren naar ouders en kinderen en duidelijk maken waar de school voor staat en hoe de school zich onderscheidt van andere scholen. Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De SP stelde kritische vragen aan Dekker over de activiteiten die scholen ontplooien om zich te profileren. De staatssecretaris vindt dat juist goed, antwoordt hij, omdat uit onderzoek blijkt dat bijna alle ouders (93 procent) het belangrijk vinden dat er informatie beschikbaar is over de kwaliteit van scholen.

Het is daarbij essentieel, zo schrijft hij, dat scholen relevante en representatieve informatie bieden die recht doet aan wat de school te bieden heeft.

VO Gids en PO Wijzer
Scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen korting krijgen op eigen profielpagina’s in de PO Wijzer of de VO Gids. Deze regionale keuzegidsen staan boordevol informatie voor ouders en leerlingen en worden uitgegeven door de OnderwijsCommunicatieGroep.

VOS/ABB heeft in de PO Wijzer en VO Gids pagina’s over openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:

Schoolmarketing moet ook online

Scholen voor voortgezet onderwijs doen steeds meer aan marketing, maar vergeten daarbij nog vaak de online media. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

Het dagblad laat internetmarketingbedrijf Dokter Klik aan het woord, dat zegt dat scholen met een betere presentatie op de website én op Facebook meer ouders kan bereiken. “Wat veel scholen fout doen, is dat ze de groep-8-leerling aanspreken’, zegt Bastiaan Groot van Dokter Klik. ‘Die leerling komt helemaal niet op de site. Die wil naar de school van zijn beste vriendje. Het is de ouder die ’s avonds op de bank met een tablet op schoot scholen uitzoekt. En als je website dan mobiel slecht leesbaar is, ben je al in het nadeel.’

Op sociale media zijn scholen vaak afwezig, terwijl ouders daar juist wel zitten, met name op Facebook. Dokter Klik adviseert zijn klanten ook gericht te adverteren: op een regio, een leeftijdsgroep of opleidingsniveau. ‘Veel effectiever dan bijvoorbeeld 10.000 euro uitgeven aan een advertentie op een bus’.

VOS/ABB biedt leden al enkele jaren korting op een gerichte presentatie in de VO Gids, een bewaarboek dat jaarlijks gratis wordt verspreid onder alle leerlingen van groep 8 in Nederland. Daarin staat veel informatie over niveaus, concepten en profielen die vo-scholen aanbieden. De gids is geschreven voor zowel leerlingen als ouders en per regio kunnen vo-scholen eigen presentatiepagina’s vullen.

Lees hier het volledige artikel in de Volkskrant

 

 

VO Gids: openbaar onderwijs maken we samen!

In de nieuwe VO Gids geeft VOS/ABB op twee pagina’s een beeld van het bijzondere karakter van openbaar onderwijs. De VO Gids in de keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders. Er worden dit schooljaar 60 regio-edities verspreid met een totale oplage van 190.000 stuks.

Onder de kop Openbaar onderwijs maken we samen geeft VOS/ABB aan dat openbare scholen van en voor iedereen zijn: ‘Het bijzondere van de openbare scholen is dat je daar altijd welkom bent. Of je nu wit of zwart bent, in God, Allah of in niets gelooft, dat maakt niet uit. In het openbaar onderwijs leer je omgaan met verschillen.’

Op de pagina’s van VOS/ABB staat ook wat de School!Week inhoudt. In deze jaarlijkse landelijke campagneweek in maart worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee de openbare en algemeen toegankelijke scholen laten zien waar zij voor staan. Uitgangspunt van de School!Week zijn de kernwaarden van openbaar onderwijs. De School!Week 2016 is van 21 tot en met 25 maart. In de VO Gids staat een paginagrote advertentie.

VOS/ABB-leden krijgen korting
De VO Gids is een uitgave van de OnderwijsCommunicatieGroep (OCG), waarmee VOS/ABB samenwerkt. Er zijn 60 regio-edities waarin scholen voor voortgezet zichzelf kunnen presenteren. Vo-scholen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, krijgen korting op hun profielpagina’s als zij die in hun eigen regio-editie én in één of meer edities van naburige regio’s publiceren.

Gericht en efficiënt
Adverteren met eigen profielpagina’s in de VO Gids is niet alleen goedkoper dan adverteren in bijvoorbeeld huis-aan-huismedia, het is ook gerichter en dus effectiever. Bovendien verdwijnt plaatselijke krant vaak al na een dag in het oud papier. De VO Gids is een zorgvuldig samengestelde en goed vormgegeven waardevolle publicatie. VOS/ABB beveelt de VO Gids daarom aan onder haar leden.

De VO Gids heeft een oplage van 190.000 stuks en wordt in 60 regio’s in heel Nederland gratis verspreid onder de basisscholen. Ontvangt u de VO Gids nog niet? Neemt u dan contact op met uitgever Axel van ’t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Zie ook www.devogids.nl.

VO Gids bereikt 160.000 groep 8-leerlingen!

Steeds meer scholen ontdekken de VO Gids. In de regio-edities van deze keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders kunnen scholen voor voortgezet onderwijs zich met eigen redactionele pagina’s profileren. Voor leden van VOS/ABB geldt een aantrekkelijke kortingsregeling!

De VO Gids wordt uitgegeven door de Onderwijs Communicatie Groep, waarmee VOS/ABB samenwerkt. In alle regio-edities belicht VOS/ABB over twee pagina’s de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. VOS/ABB ziet in de VO Gids meerwaarde voor de leden, omdat profilering met eigen pagina’s efficiënter is dan losse advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of het uitgeven van een eigen keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

Ook Leiden doet mee!
Steeds meer scholen en ook gemeenten zien die meerwaarde. Zo is deze week bekend geworden dat de gemeente Leiden heeft besloten samen te gaan werken met de VO Gids. Dit betekent dat de Onderwijsgids Regio Leiden en de VO Gids met ingang van het nieuwe schooljaar als één schoolkeuzegids worden gepubliceerd. Alle informatie over de keuzemogelijkheden komt beschikbaar in één eigentijdse gids en op www.devogids.nl.

Eerder werd bekend dat de VO Gids ook wordt uitgegeven in Rotterdam-Centrum, de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Arnhem en omgeving, Groningen en in nog veel meer regio’s. De edities bereiken inmiddels bijna 160.000 groep 8-leerlingen en hun ouders. De gids wordt gratis verspreid onder 5600 basisscholen. Bijna 250 vo-scholen presenteren zich in de VO Gids.

Korting via VOS/ABB
Voor scholen voor voortgezet onderwijs die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, geldt een aantrekkelijke kortingsregeling als ervoor wordt gekozen om in één of meer regio-edities eigen profileringspagina’s te plaatsen. De korting kan oplopen tot 30 procent.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uitgever Axel van ’t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.
Meld dus dat uw organisatie lid is van VOS/ABB, want daarmee kunt u geld besparen!