Kernwaarden openbaar onderwijs prominent in VO Gids – PO/VO

Op een paginagrote advertentie in de VO Gids staan de kernwaarden van het openbaar onderwijs prominent vermeld.Met deze advertentie in de landelijke keuzegids voor groep 8-leerlingen wijzen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) erop dat in openbare scholen...

Groep 8-leerkrachten blij met VO Gids

Groep 8-leerkrachten vinden de VO Gids een goed initiatief. Dat blijkt uit een tevredenheidsenquête van de uitgever van deze keuzegids met regio-edities.Voor deze enquête werden 5600 leerkrachten benaderd, van wie er ruim 1200 aan het onderzoek meededen. Vrijwel alle...

Welkom in het openbaar onderwijs!

VOS/ABB laat in de VO Gids zien dat in het openbaar onderwijs elke leerling welkom is.De VO Gids is de landelijke keuzegids met 59 regio-edities voor groep 8-leerlingen en hun ouders. De gids wordt in oktober (met uitzondering van de herfstvakantie) in een oplage van...