Op een paginagrote advertentie in de VO Gids staan de kernwaarden van het openbaar onderwijs prominent vermeld.

Met deze advertentie in de landelijke keuzegids voor groep 8-leerlingen wijzen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) erop dat in openbare scholen iedereen welkom is, zichzelf kan zijn en de eigen stem kan laten horen. De advertentie gaat ook over de meerwaarde van verschillen.

Waar verhalen samenkomen

Deze kenmerken van de openbare scholen kunnen worden gevat in de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. De lezers van de VO Gids zien dat in de openbare scholen verhalen samenkomen.

De VO Gids wordt jaarlijks in een oplage van bijna 200.000 stuks gratis verspreid onder vrijwel alle basisscholen in Nederland. De gids kent 68 regio-edities. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen er met eigen pagina’s in laten zien wat zij nieuwe leerlingen te bieden hebben.

Deel dit bericht: