Aanmelden voor pilot Onderwijstijd – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich tot 17 februari aanmelden voor de pilot Onderwijstijd. In deze pilot kunnen scholen uitzoeken wat het betekent om minder lesuren aan te bieden en meer uren te besteden aan ontwikkel- en/of voorbereidingstijd voor leraren....