Subsidie versterking aansluiting beroepsonderwijskolom – VO

De hele maand mei kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen subsidie aanvragen om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort...

Nieuw rekeninstrument (voortgezet) speciaal onderwijs – PO

In de map (Voortgezet) speciaal onderwijs onder Downloads>Financiën zitten een nieuw rekeninstrument en een toelichting daarop.U kunt het rekeninstrumenten en de toelichting downloaden: MJB (V)SO 2022 vs 26okt2021 Bekostiging (V)SO 2021-2022 onder passend onderwijs...

Extra aanvraagronde subsidie vso en praktijkonderwijs – VO

Er is een extra aanvraagronde voor subsidie om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs duurzaam aan werk te helpen of te houden. De extra aanvraagronde voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is er gekomen vanwege de...