Er is een extra aanvraagronde voor subsidie om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs duurzaam aan werk te helpen of te houden.

De extra aanvraagronde voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is er gekomen vanwege de coronacrisis. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meldt dat het in deze uitzonderlijke periode van groot belang is dat al het ESF-geld wordt benut. ‘Juist nu is het belangrijk om de kwetsbare doelgroepen te blijven ondersteunen en mensen duurzaam aan werk te helpen c.q. aan het werk te houden’, aldus SZW.

Lees meer…

Deel dit bericht: