Gegevens vangnetbepaling beschikbaar – PO/VO

DUO heeft twee bestanden gepubliceerd voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze bepaling is er voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden bij een meer dan gemiddelde...

Landelijke conferentie vso, pro, (v)mbo – VO

De vraag die centraal staat op de vierde landelijke conferentie vso, pro, (v)mbo is ‘Meten is weten?’. Deze conferentie is op 20 september in Nijkerk. De organisatoren van de conferentie wijzen erop dat vergelijken heel lastig is als het gaat om de diverse...

Kansengelijkheid, ook voor leerlingen vso – VO

Wiskundeleraar Henk Vegter van het Aurum College in Lelystad is een petitie begonnen voor kansengelijkheid voor examenleerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Hij vindt het niet eerlijk dat reguliere examenkandidaten op 14 juni de resultaten van het centraal...

Handreiking kosten kortdurend verblijf (V)SO – PO

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft de Handreiking kosten kortdurend verblijf leerling op (V)SO-school geactualiseerd. Soms wordt een leerling tijdelijk geplaatst op een (V)SO-school, maar blijft die wel ingeschreven op de reguliere school of school voor speciaal...