Toelage voor leraren voortgezet speciaal onderwijs – PO/VO

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een toelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Schoolbesturen kunnen kiezen of ze de toelage uitkeren volgens de...

Voorbeeld functiereeks docenten LB, LC en LD – VO

Senior HRM-adviseur Ivo Israel heeft samen met een lid van VOS/ABB een nieuwe functiereeks voor docenten in het voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs ontwikkeld. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u deze functiereeks downloaden. Dit voorbeeld...