Nog steeds veel voortijdig schoolverlaters – VO

In het schooljaar 2022-2023 hebben 30.246 leerlingen zonder startkwalificatie het onderwijs voortijdig verlaten. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan de vorige meting over 2021-2022, toen het er 30.242 waren. Met deze aantallen ligt de doelstelling van het ministerie van...

Meer voortijdig schoolverlaters – VO

Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2021-2021 toegenomen tot ruim 30.000. Het schooljaar daarvoor waren het er ruim 24.000. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf wil dat het aantal vsv’ers (jongeren die zonder startkwalificatie het...

Meer voortijdig schoolverlaters – VO

Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2020-2021 toegenomen tot 24.385. Dit betekent dat 1,87% van de jongeren tussen 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie het onderwijs verliet. In het schooljaar daarvoor was dat 1,72%. Dat meldt...

Minder voortijdig schoolverlaters in voortgezet onderwijs – VO

In het voortgezet onderwijs is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) vorig jaar iets afgenomen. Waren het er in het schooljaar 2017-2018 nog ruim 4700, afgelopen schooljaar waren het er ruim 4500. In procenten uitgedrukt gaat het om een afname van 0,50...

Na jarenlange afname meer voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters is voor het eerst sinds jaren weer licht gestegen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau in De sociale staat van Nederland 2018.In het schooljaar 2016-2017 stroomden ongeveer 28.650 jongeren voortijdig uit het onderwijs....