Minister draait halvering HRM-middelen terug – VO

De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul draait de halvering terug van de middelen voor strategisch personeelsbeleid en de aanpak van verzuim. Ook heeft zij de regeling voor werkdrukverlichting aangepast. In het voorjaar werd nog duidelijk...

Modelbrieven toelating/schorsing/verwijdering – VO

Mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft modelbrieven voor het voortgezet onderwijs geactualiseerd. De voorbeeldbrieven over schorsing, toelating en verwijdering van leerlingen voldoen nu weer volledig aan de huidige wet- en regelgeving. Als uw...

VOS/ABB gesloten op 27 en 28 april – PO/VO

VOS/ABB is gesloten op donderdag 27 april (Koningsdag) en vrijdag 28 april. Ook de Onderwijsjuristen zijn dan niet aan het werk. Afgezien van 27 en 28 april blijft VOS/ABB in de meivakantie bereikbaar. Dat geldt ook voor de Onderwijsjuristen: 0348-405250 van 08.30 tot...

Extra online bijeenkomst bestuurders-cao – PO/VO

Vanwege grote belangstelling is er op 17 februari een extra online bijeenkomst over de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs. Ook deze extra bijeenkomst wordt georganiseerd door José van Snek van de Onderwijsjuristen en HRM-expert Ivo Israel. De doelgroep bestaat uit...