Vragen en antwoorden over cao-onderhandelaarsakkoord – PO

De PO-Raad heeft een overzicht gepubliceerd van antwoorden op veelgestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Het overzicht wordt de komende tijd uitgebreid. De antwoorden gaan onder andere over nieuwe...

Veelgestelde vragen over Nationaal Programma Onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op een rij gezet. Ook zijn een toelichting op de schoolscan en bijbehorende stappenplannen gepubliceerd. Het NPO is bedoeld om leerachterstanden door de sluiting van scholen...