Het ministerie van OCW heeft vragen en antwoorden over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op een rij gezet. Ook zijn een toelichting op de schoolscan en bijbehorende stappenplannen gepubliceerd.

Het NPO is bedoeld om leerachterstanden door de sluiting van scholen tijdens de coronapandemie in te halen. In februari werd bekend dat voor de periode 2021-2023 een extra bedrag van 8,5 miljard euro wordt uitgetrokken. Van dat bedrag is in totaal 5,8 miljard euro bestemd voor het primair en voortgezet onderwijs.

De basisscholen ontvangen komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school extra. De middelbare scholen kunnen rekenen op gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro extra per school. Als scholen veel leerlingen hebben met minder kansen, dan krijgen die scholen verhoudingsgewijs meer geld.

De vragen en antwoorden die OCW online heeft gezet, gaan onder andere over de effectiviteit van maatregelen, de mogelijkheid voor scholen om zelf te beslissen waar zij het extra geld aan besteden en de optie om het geld te weigeren of terug te storten. Ook gaan de Q&A’s over eventuele verplichtingen voor scholen en over het tijdelijke karakter van het NPO.

Het ministerie geeft in de Q&A’s ook een toelichting op de schoolscan. Dat is een analyse van de impact van corona op de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. De schoolscan is de basis voor de keuze die scholen gaan maken uit de zogeheten menukaart met maatregelen die bewezen of aannemelijk effectief zijn. Het ministerie heeft een toelichting op hoofdlijnen over de schoolscan en drie stappenplannen gepubliceerd:

Deel dit bericht: