Onbelaste vergoeding VOG kan alleen in vrije ruimte

De vergoeding van de kosten van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan alleen onbelast door deze vergoeding onder te brengen in de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR).

In onder andere het onderwijs is het voor werknemers wettelijk verplicht een VOG te overleggen. Het aanvragen van de verklaring kost via internet 24,55 euro en via de gemeente 30,05 euro.

De WKR kent verschillende manieren om ervoor te zorgen dat een vergoeding of verstrekking niet bij het loon van de werknemer geteld hoeft te worden. De kosten van een VOG vallen hier echter buiten. Dat betekent dat u de kosten van de VOG alleen onbelast kunt laten voor de werknemer door ze te bruteren of onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Onbelaste tablet kan in vrije ruimte werkkostenregeling

Schoolbesturen kunnen net als andere werkgevers de vrije ruimte in de werkkostenregeling gebruiken om hun personeelsleden onbelast tablets te verstrekken. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een brief van de Stichting Carmelcollege.

In de brief wijzen schoolleiders van de Stichting Carmelcollege er volgens Dekker terecht op dat zij verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van een adequate infrastructuur voor een uitdagende leeromgeving. ‘Het verstrekken van een device aan leraren en onderwijskundige ondersteuners kan daar onderdeel van zijn’, aldus Dekker.

Schoolbesturen kunnen dit onbelast doen, maar dan moeten in dit geval de tablets na werktijd op de werkplek achterblijven of moet worden aangetoond dat ze voor 90 procent of meer voor zakelijk gebruik worden ingezet. Dekker erkent dat dit ‘indruist tegen de bedoeling waarmee de school de tablets verstrekt’.

Een oplossing kan volgens hem zijn dat schoolbesturen de vrije ruimte in de werkkostenregeling hiervoor gebruiken. De vrije ruimte is een generieke vrijstelling van 1,5 procent van de totale loonsom bij een werkgever. In de vrije ruimte kunnen alle voorzieningen met een gemengd karakter worden ondergebracht waarvoor geen aparte regeling bestaat.

‘Dit biedt scholen de mogelijkheid om de verstrekking van tablets te regelen’, aldus Dekker. Hij wijst erop dat dit uiteraard ten koste gaat van andere zaken die in de vrije ruimte ondergebracht kunnen worden, zoals kerstpakketten, fietsen en parkeergelden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl