Vooral moeders vrijwilliger op school

Bijna vier op de tien moeders die vrijwilligerswerk verrichten, doen dat op de school van hun kind(eren), meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS meldt dat mensen die vanwege zorg voor gezin of huishouden in deeltijd werken, of om die reden helemaal niet werken, relatief vaak vrijwilligerswerk doen. Onder hen zijn veel moeders met ten minste één kind tussen 6 en 11 jaar. Van deze moeders is 38 procent vrijwilliger op school.

Vaders zijn ook relatief vaak vrijwilliger, maar dan vooral op de sportvereniging. Van de vaders met ten minste één kind tussen 6 en 17 jaar oud is 21 procent vrijwilliger bij een sportvereniging. Moeders zijn dat met 15 procent iets minder.

Lees meer…

Vrijwilligersvergoeding overblijf niet omhoog

De maximale vrijwilligersvergoeding voor overblijfkrachten gaat niet omhoog. Het CDA wilde een hogere vergoeding, maar staatssecretaris Sander Dekker gaat daar niet op in.

Het CDA stelde afgelopen najaar in de Initiatiefnota tussenschoolse opvang van het CDA voor de vrijwilligersvergoeding met 18 procent te verhogen van 4,50 naar 5,30 euro per uur. Dat is gelijk aan de stijging van het minimumloon in de afgelopen acht jaar.

De christendemocraten signaleren dat veel scholen hun vrijwilligers graag een hogere uurvergoeding willen toekennen, maar dat ze dat niet kunnen doen vanwege naheffingen van de Belastingdienst. ‘Hier moet de overheid de vrijwilligers en scholen in tegemoet komen’, schreef CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog.

Dekker geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan het CDA niet tegemoet te willen komen. De staatssecretaris noemt het uurtarief van 4,50 euro ‘ruimhartig’.  Het kabinet ziet volgens hem ‘geen aanleiding om de vrijwilligersregeling op dit punt aan te passen’.

Onderwijs is sector met veel vrijwilligers

Bijna 11 procent van de Nederlanders die als vrijwilliger actief zijn, zet zich in voor een school. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mensen van 15 jaar of ouder die vrijwilligerswerk doen, spenderen daar gemiddeld 4 uur per week aan. Dit is de afgelopen jaren vrijwel niet veranderd, meldt het CBS.

Het aandeel vrijwilligers is onder vrouwen en mannen even groot. Hun activiteiten verschillen wel. Vrouwen zijn vaker actief op de school van hun kinderen, mannen helpen vaker op de sportvereniging.

Lees meer…

CDA wil hogere vrijwilligersvergoeding overblijfouders

De vrijwilligersvergoeding moet met 18 procent omhoog naar 5,30 euro per uur, staat in de Initiatiefnota tussenschoolse opvang van het CDA. Dat is gelijk aan de stijging van het minimumloon in de afgelopen acht jaar.

De christendemocraten signaleren dat veel scholen hun vrijwilligers graag een hogere uurvergoeding willen toekennen, maar dat ze dat niet kunnen doen vanwege naheffingen van de Belastingdienst. ‘Hier moet de overheid de vrijwilligers en scholen in tegemoet komen’, schrijft CDA-onderwijswoordvoerder Michel Rog.

Hij wijst erop dat overblijfvrijwilligers ervoor zorgen dat leraren een echte middagpauze hebben. ‘Minder vrijwilligers in de tussenschoolse opvang zou onherroepelijk betekenen dat overblijven duurder wordt en dat daardoor minder ouders hier gebruik van maken en minder ouders actief zijn op school’, aldus Rog.

Overblijfboete weg en gratis VOG
Het CDA vindt ook dat de zogenoemde overblijfboete van tafel moet. Het gaat hier om de ‘besparingswaarde’ die de Belastingdienst benoemt als kinderen van overblijfouders op school mee-eten. ‘Dat de kinderen met de overblijfouder mee mogen komen is geen verkapte vergoeding, maar stelt de ouder in staat om op school te kunnen helpen’, benadrukt Rog.

Ook wil het CDA dat het voor overblijfouders mogelijk wordt om gratis bij hun gemeente een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Tot nu toe kan dat niet, omdat scholen geen vrijwilligersorganisaties zijn, waarvoor de mogelijkheid geldt gratis een VOG aan te vragen.

Alle sectoren
De Helpdesk van VOS/ABB krijgt geregeld vragen van basisscholen over het maximum van de vrijwilligersvergoeding. Veel scholen willen meer dan het maximum betalen, maar doen dat niet in verband met de naheffing waar de Belastingdienst anders mee komt.

De initiatiefnota van het CDA om de vrijwilligersvergoeding te verhogen is sympathiek, met dien verstande dat scholen zelf kunnen bepalen of zij het maximum willen betalen. Ook wil VOS/ABB eraan toevoegen dat het onderwijs niet een speciale sector is waar de hogere vergoeding specifiek voor zou moeten gelden. Deze zou voor alle sectoren moeten gelden die gebruikmaken van vrijwilligers die een vergoeding krijgen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wiebes: na te hoge vrijwilligersvergoeding volgt naheffing

Scholen die vrijwillige overblijfouders een vergoeding geven die hoger is dan de daarvoor gestelde belastingvrije maxima, hoeven niet te rekenen op clementie van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Dat blijkt uit antwoorden van hem op Kamervragen van CDA-Kamerleden Michel Rog en Pieter Omtzigt.

De CDA’ers kwamen met hun vragen na berichten in de media over hoge naheffingen van de Belastingdienst voor een aantal schoolbesturen die overblijfvrijwilligers te veel betaalden. Wiebes is mede namens zijn collega Sander Dekker van OCW helder in zijn antwoorden: voor vrijwilligerswerk gelden maximumvergoedingen. Als de bedragen daarboven komen, worden belasting en premies in rekening gebracht. Het maakt daarbij niet uit of het om het onderwijs gaat of andere sectoren.

Antwoorden sluiten aan op advies VOS/ABB
De Helpdesk van VOS/ABB adviseert schoolbesturen al sinds jaar en dag om bij de vergoedingen voor vrijwillige overblijfouders rekening te houden met de maximale bedragen die voor vrijwilligerswerk gelden. Dit advies hangt samen met naheffingen die de Belastingdienst kan opleggen als de bedragen vanwege hun hoogte niet meer kunnen worden gezien als een vrijwilligersvergoeding.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Naheffing over te hoge vergoeding kan dure grap zijn!

De Belastingdienst legt basisscholen vele honderdduizenden euro’s naheffingen op voor te hoge vrijwilligersvergoedingen, meldt RTL Nieuws.

Het gaat om naheffingen over de vergoeding die scholen betalen aan vrijwillige overblijfouders. De maximale vergoeding die vrijwilligers van 23 jaar of ouder mogen ontvangen, bedraagt 4,50 euro per uur met een maximum van 150 euro per maand of 1500 euro per jaar.

Deze maximale tarieven zijn ingesteld om een duidelijke afgrenzing met beroepsmatige arbeid te geven. Voldoet men aan de maximale normbedragen per uur, maand en jaar dan spreekt de Belastingdienst van ‘geen-marktconforme beloning’ en is er geen loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. De Belastingdienst ziet overblijfouders die meer vergoed krijgen dan het toegestane maximum als werknemers, voor wie de scholen wel loonheffing moeten afdragen.

Honderdduizenden euro’s
RTL Nieuws meldt dat vier katholieke basisscholen in Vleuten en De Meern een aanslag van de Belastingdienst hebben gekregen van in totaal 200.000 euro. Het bestuur van deze scholen heeft volgens voorzitter Jeroen Hoogerwerf ‘met pijn in het hart’ betaald. ‘Van dat bedrag kan ik vier leraren aanstellen’, aldus Hoogerwerf.

Zes basisscholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen kregen eerder dit jaar een naheffing van in totaal 300.000 euro in de bus. De scholen betalen de ouders 10 euro per overblijfbeurt. Directeur Nelleke Deelen-Geuze vindt de manier van rekenen van de Belastingdienst flauw. ‘Er komt meer bij kijken dan een uurtje op het schoolplein rondlopen’, zegt ze tegen RTL Nieuws. ‘Je praat ook over cursussen, vraagt mensen op andere momenten naar school te komen. Je wilt een brede inzet, een vrijwilligersinzet.’

De aanslag voor de zes scholen van de Vereniging Vechtstreek en Venen is na protest verlaagd naar 140.000 euro. Het schoolbestuur legt zich daar echter niet bij neer en stapt naar de rechter, meldt RTL Nieuws.

Dat meldt verder dat de Belastingdienst in 2002 een schoolbestuur in Amsterdam aansloeg voor een te hoge vrijwilligersvergoeding. In 2003 wilde het UWV premies vorderen bij overblijfouders van een school in Wageningen, maar de uitkeringsinstantie liet die claim weer vallen.

Het CDA wil dat de Belastingdienst stopt met het opleggen van dit soort heffingen aan basisscholen. Kamerlid Michel Rog wijst erop dat het kabinet voorstander is van de participatiesamenleving. ‘Deze overblijfouders helpen de school en krijgen daar een kleine vergoeding voor’, aldus Rog. Hij heeft er Kamervragen over gesteld aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW en zijn collega Eric Wiebes van Financiën.

Pas op!
VOS/ABB wijst erop dat er maximale vrijwilligersvergoedingen zijn. Die maximumnormen gelden voor alle instanties die werken met vrijwilligers. Het is belangrijk dat scholen dit weten, zodat zij niet alsnog hoge naheffingen moeten betalen.

Hoewel iedereen in Nederland de wet dient te kennen, zou het verstandig zijn van de Belastingdienst om dit nog eens bij scholen en andere instanties actief onder de aandacht te brengen. VOS/ABB doet dit altijd al als scholen op dit punt om advies vragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl