Voorlichtingsbijeenkomsten collectieve werkdrukmiddelen – VO

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voortgezet onderwijs Voion organiseert verspreid over het land vijf voorlichtingsbijeenkomsten over de collectieve werkdrukmiddelen . Het proces voor de besteding van de collectieve werkdrukmiddelen kent op hoofdlijnen duidelijke...

Deze maand geld voor cao-afspraken werkdrukvermindering – VO

Het geld voor de bekostiging van de cao-afspraken over werkdrukvermindering in het voortgezet onderwijs wordt deze maand aan de scholen uitgekeerd. Voor de werkdrukafspraken is per 1 januari 2022 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. In CAO VO is...

Cao-akkoord voortgezet onderwijs – VO

De sociale partners hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao voor het voortgezet onderwijs. Hierin is een structurele loonsverhoging van 4,75% opgenomen en zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die vanuit het Onderwijsakkoord...