Evaluatie commissies van beroep – PO/VO

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat in opdracht van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen de werking van de commissies van beroep in het onderwijs evalueren. De commissies van beroep doen een bindende uitspraak bij geschillen tussen werkgevers en werknemers in...

Aanpassingen in klokkenluidersregeling – PO/VO

De nieuwe wet die klokkenluiders beter moet beschermen, is niet op tijd klaar. Daarom geldt vanaf 17 december een nieuwe Europese richtlijn voor onder anderen de werkgevers in het onderwijs. In januari komt er naar verwachting een aangepaste modelregeling. De...

Voorzitter VNO-NCW benadrukt noodzaak gelijke kansen – PO/VO

‘Het begint bij gelijke kansen in het onderwijs. Daarom moeten de investeringen in het basis- en voortgezet onderwijs omhoog.’ Dat zegt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. In onder andere Het Parool en het AD benadrukt zij dat we...

Werkgevers slaan alarm om lerarentekort PO/VO

Werkgeversorganisaties vinden dat het kabinet meer geld moet uittrekken voor de aanpak van het lerarentekort. Minister Arie Slob reageert hierop door te benadrukken wat het kabinet al doet om dit tekort aan te pakken. De landelijke werkgeversorganisaties VNO-NCW en...