Ministerie gaat pesten op de werkvloer aanpakken

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt met een speciaal team dat pesten op de werkvloer moet tegengaan.

Het team van het ministerie van SZW gaat vanaf volgend jaar organisaties ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Er komen onder andere trainingen voor leidinggevenden.

In maart van dit jaar zei minister Lodewijk Asscher van SZW dat hij er niets voor voelt om pesten strafbaar te stellen. PvdA-Kamerlid John Kerstens had daarop aangedrongen. Asscher benadrukte toen dat pesten op het werk een serieus probleem is, maar dat hij meer ziet in bewustwording en preventie dan in strafbaarstelling.

Lees meer…

Pesten op de werkvloer in het onderwijs

Pesten op de werkvloer is ook in het onderwijs een probleem. In 2014 publiceerde VOS/ABB er een artikel over.

Pesten op de werkvloer: moet toch kunnen?

Ruim 1,2 miljoen werknemers hadden het afgelopen jaar te maken met discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie, onder andere in het onderwijs. Er is een campagne gestart om dit tegen te gaan.

Ongewenst gedrag door leidinggevenden of collega’s heeft grote impact op de mensen die het overkomt. Daarnaast zorgt het naar schatting jaarlijks voor gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer. Dat betekent 1,7 miljard euro aan loondoorbetaling, zo berekende TNO.

Een campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het pesten op de werkvloer breed onder de aandacht brengen. Ga naar www.moettochkunnen.nl.

Leraren pesten leraren

In 2014 publiceerde VOS/ABB een artikel over pesten op de werkvloer. In dit artikel vertelt Kees van Overveld erover. Hij is coördinator bij het Expertisecentrum Gedrag van het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht.