Dringend advies Slob: ‘Leraren altijd screenen’

Scholen doen er in het kader van de veiligheid goed aan bij het werven van leraren en ander personeel aandacht te besteden aan eerdere dienstverbanden. Ook raadt onderwijsminister Arie Slob scholen aan te checken waarom iemand bij zijn vorige werkgever vertrekt en om referenties te raadplegen.

Het dringende advies van Slob staat in antwoorden op Kamervragen van VVD’er Rudmer Heerema. Hij had de minister vragen gesteld naar aanleiding van de schorsing an een leraar van het rooms-katholieke DaCapo College in Sittard-Geleen. De leraar werd geschorst, nadat een leerlinge had geklaagd over ongepaste e-mails van hem.

Heerema wilde van de minister weten of er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat leraren na te zijn weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag op de ene school, gaan lesgeven op een andere school.

De minister antwoordt dat het screenen van personeel een taak is van de werkgever. Zij doen er volgens hem goed aan aandacht te besteden aan eerdere dienstverbanden en de reden van vertrek bij de vorige werkgever. Ook zouden ze altijd referenties moeten raadplegen.

Dit moeten scholen ook doen nu er sprake is van een toenemend lerarentekort, benadrukt Slob.

Lees meer…

Basisscholen krijgen weer VO Gids voor groep 8’ers

Dit schooljaar komen er 182.000 VO Gidsen uit. De regio-edities van VO Gids worden in het hele land gratis verspreid onder leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Voor het eerst gaan de keuzegidsen ook naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen pagina’s presenteren. Als uw vo-school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u korting krijgen!

De twee regio’s waar de VO Gids dit schooljaar voor het eerst zijn uitgekomen, zijn Groningen en De Ommelanden en de regio Noord-Kennemerland. De overigen 55 regio’s volgen na de herfstvakantie.

De VO Gids wordt uitgegeven door de Onderwijs Communicatie Groep, waarmee VOS/ABB samenwerkt. In alle regio-edities staan twee pagina’s over het onderscheidende karakter van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Bovendien staat in de meeste regio-edities een advertentie over de School!Week 2015, die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs organiseren.

Profilering
VOS/ABB ziet in de VO Gids meerwaarde voor de leden, omdat profilering met eigen pagina’s efficiënter is dan losse advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of het uitgeven van een eigen keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

Voor scholen voor voortgezet onderwijs die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, geldt een aantrekkelijke kortingsregeling als ervoor wordt gekozen om naast in de eigen regio-editie ook eigen profileringspagina’s te plaatsen in één of meer edities van aangrenzende regio’s. De korting kan oplopen tot 30 procent.

Leerlingen werven in aangrenzende regio’s blijkt in de praktijk goed te werken. Als er van verder weg al een klein aantal leerlingen voor uw school kiest, zijn de inkomsten al fors hoger dan de kosten voor de betaalde profileringspagina’s in de VO Gids!

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uitgever Axel van ‘t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Meld dus dat uw organisatie lid is van VOS/ABB, want daarmee kunt u geld besparen!