Ook buiten het onderwijs grote personeelstekorten

Grote personeelstekorten doen zich niet alleen voor in het onderwijs, maar in vrijwel alle sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 1000 HR-professionals.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de effecten van de groeiende economie en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn onderschat. ‘Dit jaar beperken personeelstekorten zich niet langer tot de bekende vacatures in ICT en Techniek: over vrijwel de gehele linie zijn er personeelstekorten ontstaan’, zo melden ADP, Berenschot en Performa.

Personeelstekorten over hele linie

Ruim de helft (56%) van de werkgevers ervaart knelpunten bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. Voor komend jaar verwacht 63% van de werkgevers problemen op dit vlak. Dat is een flink stuk hoger dan vorig jaar werd verwacht (37%).

De grootste problemen worden momenteel ondervonden in de sectoren ICT (76%), de groot- en detailhandel (63%) en de zorg (63%). Voor volgend jaar wordt verwacht dat in het onderwijs 78% van de HR-professionals in het onderwijs knelpunten zal ervaren bij de werving en selectie van personeel.

Lees meer…

Basisscholen krijgen weer VO Gids voor groep 8’ers

Dit schooljaar komen er 182.000 VO Gidsen uit. De regio-edities van VO Gids worden in het hele land gratis verspreid onder leerlingen uit groep 8 van de basisscholen. Voor het eerst gaan de keuzegidsen ook naar scholen voor speciaal basisonderwijs. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich met eigen pagina’s presenteren. Als uw vo-school bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u korting krijgen!

De twee regio’s waar de VO Gids dit schooljaar voor het eerst zijn uitgekomen, zijn Groningen en De Ommelanden en de regio Noord-Kennemerland. De overigen 55 regio’s volgen na de herfstvakantie.

De VO Gids wordt uitgegeven door de Onderwijs Communicatie Groep, waarmee VOS/ABB samenwerkt. In alle regio-edities staan twee pagina’s over het onderscheidende karakter van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Bovendien staat in de meeste regio-edities een advertentie over de School!Week 2015, die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs organiseren.

Profilering
VOS/ABB ziet in de VO Gids meerwaarde voor de leden, omdat profilering met eigen pagina’s efficiënter is dan losse advertenties in bijvoorbeeld huis-aan-huisbladen of het uitgeven van een eigen keuzegids voor groep 8-leerlingen en hun ouders.

Voor scholen voor voortgezet onderwijs die via hun bestuur bij VOS/ABB zijn aangesloten, geldt een aantrekkelijke kortingsregeling als ervoor wordt gekozen om naast in de eigen regio-editie ook eigen profileringspagina’s te plaatsen in één of meer edities van aangrenzende regio’s. De korting kan oplopen tot 30 procent.

Leerlingen werven in aangrenzende regio’s blijkt in de praktijk goed te werken. Als er van verder weg al een klein aantal leerlingen voor uw school kiest, zijn de inkomsten al fors hoger dan de kosten voor de betaalde profileringspagina’s in de VO Gids!

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met uitgever Axel van ‘t Hoen: 06-49280415, axel.vanthoen@devogids.nl.

Meld dus dat uw organisatie lid is van VOS/ABB, want daarmee kunt u geld besparen!

Tekorten leiden al tot minder bevoegde leraren

Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werving van leraren’, uitgevoerd in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Circa 2140 schoolleiders, managers en personeelsfunctionarissen uit het primair en voortgezet onderwijs zijn hiervoor ondervraagd.

Ruim 20 procent van de vo-scholen verlaagt soms de eisen aan wenselijke competenties op bijvoorbeeld vakinhoudelijk, didactisch of organisatorisch gebied omdat ze anders helemaal niet aan leraren komen.

SBO-directeur Freddy Weima:’‘Op veel scholen in het voortgezet onderwijs staan onbevoegden en onderbevoegden voor de klas. Dat kunnen goede leraren zijn, maar op zich is deze situatie onwenselijk. Het is zaak dat scholen en deze leraren zelf ervoor zorgen dat zij, via scholing en opleiding, zo snel mogelijk bevoegd zijn voor de lessen die ze geven.’

Personele krapte, nu en straks
Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs en één op de tien basisscholen kampt met vacatures. De scholen verwachten wel snel meer personeel aan te kunnen trekken; daarnaast hebben ze ook te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Vooral de scholen in de Randstad en grote steden zoeken nog personeel.

Circa 12 procent van de schoolleiders in het primair onderwijs en 47 procent van die in het voortgezet onderwijs ervaart problemen met het aantrekken van leraren. Ruim driekwart van het voorgezet onderwijs verwacht de komende jaren grote tekorten in de personeelsvoorziening.

Het rapport ‘Werving van leraren’ kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen