Partner kan extra geboorteverlof opnemen – PO/VO

Partners kunnen voortaan in de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind vijf extra werkweken verlof opnemen. Ze krijgen dan geen salaris, maar een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het dagloon. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het...