Partners kunnen voortaan in de eerste zes maanden na de geboorte van hun kind vijf extra werkweken verlof opnemen. Ze krijgen dan geen salaris, maar een uitkering van het UWV van maximaal 70% van het dagloon.

Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of na 1 juli 2020 is geboren. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Bovendien moeten ze eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Het is een aanvulling op de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Daarin staat dat partners vijf dagen na de geboorte doorbetaald krijgen door de werkgever. In totaal gaat het nu dus om zes weken verlof.

Lees meer…

Deel dit bericht: