Subsidie aanvragen voor lente- of zomerschool

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen weer subsidie krijgen voor de organisatie van lentescholen en zomerscholen.

Op een lenteschool of zomerschool volgen leerlingen gedurende de mei- of zomervakantie een intensief programma om achterstanden op één of twee vakken weg te werken. Scholen kunnen ervoor kiezen om externe docenten en studiecoaches in te huren voor de lente- en zomerschool. Het is ook mogelijk de organisatie van de lente- of zomerschool (gedeeltelijk) uit te besteden aan een externe partij.

Subsidie aanvragen kan tot en met 8 maart 2019.

Geld voor hoogbegaafde leerlingen komt pas volgend jaar

De 8,3 miljoen euro subsidie die dit jaar beschikbaar zou komen voor beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs is geschrapt. Er komt hier pas volgend jaar geld voor beschikbaar, meldt onderwijsminister Arie Slob.

Het schrappen van het geld dat dit jaar beschikbaar zou komen voor hoogbegaafde leerlingen, volgt op een te lage raming door het ministerie van OCW van de aantallen leerlingen en studenten. In verband met die te lage raming moet er op de onderwijsbegroting geld worden verschoven.

In de Voorjaarsnota staat dat er vanaf 2019 structureel een bedrag van 15 miljoen euro per jaar beschikbaar komt voor beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Teambeurs en snel internet

Een andere maatregel die verband houdt met de te lage raming van de aantallen leerlingen en studenten, is een verlaging van het beschikbare budget voor de teambeurs in het primair onderwijs met 3 miljoen euro.

Verder kan er volgens de minister voor OCW op basis van de ingediende aanvragen 1,5 miljoen euro minder subsidie naar snel internet voor basisscholen.

Voortgezet onderwijs

Er wordt ook geld weggehaald bij subsidies voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld voor de doorstroomregeling po-vo. Voor deze regeling in het kader van het bevorderen van kansengelijkheid wordt 5 miljoen euro weggehaald.

De subsidie voor lente- en zomerscholen kan volgens minister Slob op basis van de ingediende aanvragen omlaag met 0,6 miljoen euro. Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldeden zijn volgens de minister gehonoreerd.

Lees meer…

Minder geld voor hoogbegaafden en zomerscholen

Het ministerie van OCW bezuinigt 34,3 miljoen euro op onderwijssubsidies. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota 2018. Er wordt onder andere gekort op onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en zomerscholen, meldt de Telegraaf.

De bezuiniging op de onderwijssubsidies heeft te maken met een misrekening van het ministerie van OCW. Dat had niet verwacht dat er dit jaar nog veel studenten zouden afstuderen die nog onder de oude prestatiebeurssystematiek vallen. Deze studenten krijgen hun studiefinanciering, als ze op tijd afstuderen, nog als gift. Verder blijkt dat het ministerie van OCW tevens verkeerd heeft ingeschat hoeveel mensen zijn gaan studeren. Dat levert ook een tegenvaller op.

OCW moet dus financiële gaten vullen, en dat doet het ministerie onder meer door te korten op subsidies. ‘Het gaat bijvoorbeeld om subsidies voor hoogbegaafde leerlingen en zomerscholen’, zo staat in de Telegraaf. Een woordvoerder van het ministerie van OCW bevestigt tegenover VOS/ABB dat dit ‘op hoofdlijnen’ klopt.

Het nieuws over de bezuiniging op onderwijssubsidies, die dus onder andere ten koste gaan van zomerscholen en onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, valt samen met het jubelbericht van het ministerie van Financiën dat de overheidsfinanciën ‘onverminderd een positief beeld’ vertonen.

Ook dit jaar subsidie lente- en zomerscholen

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor een lente- of zomerschool in het voortgezet onderwijs. Let op: de aanvraag moet uiterlijk 9 maart zijn ingediend.

Het bedrag per leerling dat beschikbaar wordt gesteld, is dit jaar weer iets lager: 450 euro in plaats van 500. In 2015 was het nog 650 euro per leerling. De afbouw van het bedrag is nodig omdat steeds meer scholen een beroep doen op de regeling, en het ministerie zoveel mogelijk scholen wil laten profiteren om zittenblijven in het vo terug te dringen. Het is de bedoeling dat het beschikbare budget uiteindelijk in de lumpsumbekostiging  wordt opgenomen, maar voor 2018 en 2019 geldt deze aparte subsidieregeling nog.

Steeds meer lente- en zomerscholen

Een lente- of zomerschool biedt leerlingen een bijspijkerprogramma in de mei- of zomervakantie om achterstanden op een of twee vakken weg te werken, waardoor ze niet hoeven te blijven zitten. In 2017 hebben 442 scholen zo’n programma aangeboden voor ruim 16.000 leerlingen. In 2015 waren dat nog 3271 leerlingen op 260 vo-scholen. Op 12 december 2017 is in de Tweede Kamer een motie van CDA-er Michel Rog aangenomen met het verzoek de regeling voor lente- en zomerscholen in 2018 en 2019 voort te zetten. Dit jaar is daarvoor 8,6 miljoen euro beschikbaar.

De subsidie moet uiterlijk 9 maart worden aangevraagd via een speciaal aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies (DUS).

Praktische informatie over de regeling Lente- en Zomerscholen VO 2018

Zomerscholen krijgen 9 miljoen van Dekker

Zomerscholen in het voortgezet onderwijs krijgen in 2017 een bedrag van 9 miljoen euro, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

Dekker stelt het geld beschikbaar, omdat zomerscholen volgens hem een goed initiatief zijn om zittenblijven tegen te gaan. ‘Zittenblijven is voor veel leerlingen erg demotiverend. Vaak blijft een leerling op één of twee vakken zitten. Het is zonde als hij of zij een heel jaar moet overdoen’, aldus Dekker.

De staatssecretaris noemt de zomerschool ‘een uitkomst’. Ruim vier van de vijf leerlingen die hieraan deelnemen, gaan alsnog over naar de volgende klas. Op dit moment blijft elk jaar 5,3 procent van de leerlingen in het voorgezet onderwijs zitten.

Zomerscholen goedkoper dan zittenblijvers

Zomerscholen zijn voor Dekker ook financieel interessant. Vorig jaar meldde het Centraal Planbureau dat bijna de helft van alle leerlingen minimaal één keer blijft zitten op de basisschool of in het voortgezet onderwijs. Dit kost de schatkist 500 miljoen euro per jaar. Dit stelt de bijdrage van 9 miljoen in een relativerend daglicht.

Bijna 7000 leerlingen naar zomerscholen

Deze zomer leveren bijna 7000 leerlingen een deel van hun vakantie in om naar een zomerschool te kunnen, meldt de VO-raad.

Het gaat om 3030 havisten, 2035 vmbo’ers en 1859 vwo’ers. Zij krijgen twee weken begeleiding in één of enkele vakken waarin ze een achterstand hebben. Zo kunnen ze voorkomen dat ze een heel jaar moeten overdoen.

Er zijn 128 zomerscholen waaraan 267 scholen meewerken. De zomerscholen zijn een initiatief van de VO-raad en CNV Onderwijs.

Lees met over de zomerscholen.

Subsidie voor zomerschool nu aanvragen

Tot 12 maart kunnen scholen voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor het inrichten van een eigen zomerschool. Hiervoor is voortaan jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar.

Het gaat om zomerscholen voor leerlingen die net niet voldoen aan de criteria voor bevordering, en die met een bijspijkerprogramma in de zomervakantie toch niet hoeven te blijven zitten.

OCW investeert hierin omdat uit onderzoek is gebleken dat zittenblijven veel duurder is. Volgens het Centraal Planbureau kost dat de schatkist 500 miljoen euro per jaar.

De Regeling Zomerscholen is op 19 februari gepubliceerd. Subsidie aanvragen kan tot 12 maart via een formulier van DUO.

Er is inmiddels ook een speciale website online gegaan met informatie en documenten over zomerscholen. Deze site is opgezet door de VO-raad in samenwerking met CNV Onderwijs. Het is de website www.zomerscholenvo.nl.

 

 

Zomerscholen helpen zittenblijven tegen te gaan

Het helpt om leerlingen in het voortgezet onderwijs in de zomervakantie naar school te laten gaan om te voorkomen dat ze blijven zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek vond plaats in 2014 op 15 scholen voor voortgezet onderwijs, waar in totaal 320 leerlingen deelnamen aan de zomerschool. Na afloop zijn 276 leerlingen (86 procent) alsnog bevorderd naar het volgende leerjaar. In vergelijking met 2013 is dit slagingspercentage ongeveer gelijk (85 procent).

Het effect bleef na één jaar nog steeds positief: van de geslaagde zomerschoolleerlingen (die dus bevorderd zijn naar het volgende leerjaar) is 75 procent eveneens voor het schooljaar 2014-2015 bevorderd of geslaagd voor het eindexamen.

De zomerschool is effectief tegen zittenblijven in alle leerjaren van het voortgezet onderwijs, maar vooral voor leerlingen in havo-4.

Lees meer…

Foto: website RUG