Studenten gaan leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs helpen bij het inlopen van achterstanden die het gevolg zijn van de coronacrisis. Onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven melden dat zij dit hebben afgesproken met de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen.

De afspraak volgt op de bekendmaking dat schoolbesturen subsidie kunnen aanvragen om bij leerlingen leerachterstanden weg te werken die in de coronacrisis zijn opgelopen. Voor het primair en voortgezet onderwijs is in totaal 244 miljoen euro beschikbaar. Het geld kwam er na een motie van de Tweede Kamerleden Paul van Meenen van D66 en Michel Rog van het CDA.

Zij hebben net als de Inspectie van het Onderwijs en minister Slob het beeld dat een deel van de leerlingen in de coronacrisis leerachterstanden heeft opgelopen. Thijs Roovers van het Lerarencollectief ziet een grote terugval bij leerlingen die thuis weinig of geen ondersteuning kregen bij online onderwijs op afstand. Afstandsonderwijs zou kunnen leiden tot groeiende kansenongelijkheid, is de gedachte. Uit een peiling onder schoolleiders bleek dat het grootste deel van hen geen corona-leerachterstanden signaleert.

Zomerscholen of bijlessen

Het idee is nu dat studenten van lerarenopleidingen en pedagogische studies gaan helpen bij het wegwerken van leerachterstanden. Scholen zouden moeten nagaan wie extra hulp nodig heeft en in welke vorm. Gedacht wordt aan zomerscholen of bijlessen buiten de reguliere schooltijd. Slob roept de schoolbesturen op om het geld dat ze hiervoor kunnen krijgen, in te zetten via de regionale samenwerkingsverbanden Samen opleiden & professionaliseren.

De studenten zullen altijd onder de verantwoordelijkheid van de betrokken school of instelling functioneren. De afspraken worden de komende tijd nader uitgewerkt en kunnen per onderwijsinstelling verschillen.

Lees meer…

Deel dit bericht: