AVS wil af van verplichte vijfdaagse schoolweek

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) wil af van de verplichte vijfdaagse schoolweek, de minimale onderwijstijd  en de vaste schoolvakanties.

Voorzitter Petra van Haren van de schoolleidersvakbond zegt in Trouw dat de vijfdaagse schoolweek, de minimale onderwijstijd en de vaste schoolvakanties niet meer van deze tijd zijn. ‘Sommige leerlingen hebben meer of minder les nodig dan anderen. Daar moeten we beter op kunnen anticiperen’, aldus Van Haren.

Schoolleiders tevreden met onderwijstijd

Uit een enquête van de AVS blijkt dat zeven op de tien schoolleiders tevreden zijn met het aantal schooldagen en de hoeveelheid onderwijstijd.  Over de systematiek van verplichte en vrij te plannen vakanties is men meer verdeeld. Over beide onderwerpen is de helft van de schoolleiders tevreden en de andere helft niet.

Lees meer…

‘Ouders willen in zomer kortere schoolvakantie’

De meeste ouders willen dat de lange zomervakantie in het onderwijs wordt teruggebracht naar vier weken, met daarbij twee flexibele vrije weken. Dat meldt ouderorganisatie BV Familie.

Uit een enquête van BV Familie blijkt dat de combinatie van werk en gezin ouders veel stress geeft gedurende de zes weken zomervakantie. Vier weken is wel genoeg, vinden zij, mits er ook twee weken vakantie flexibel kunnen worden ingepland.

‘Natuurlijk beseffen wij dat met het huidige lerarentekort dit in onderwijsland geen onverdeeld populaire boodschap is. Toch kunnen we onze kop niet meer in het zand steken. Zo laten ouders duidelijk zien en horen in onze peiling’, aldus Marjet Winsemius van BV Familie.

Lees meer…

Roep om flexibele schoolvakanties

Toerismestrateeg Isabel Mosk heeft de discussie over flexibele schooltijden aangezwengeld. Zij vindt de vaste lange zomervakantie van scholen niet meer van deze tijd en pleit voor flexibele vakantieperioden.

Volgens Mosk is het noodzakelijk om zo iets te doen aan de verkeersdrukte naar het zuiden met zijn ‘zwarte zaterdagen’, de topdrukte op Schiphol en het overtoerisme op steeds meer plekken. Ze vindt dat minister Slob ‘averechts bezig’ is door het experiment met flexibele schoolvakanties af te blazen. ‘Gelukkig heeft de Tweede Kamer hem teruggefloten. Scholen moeten wettelijk de ruimte krijgen het zo te organiseren dat het beter is voor iedereen’, aldus Mosk in dagblad De Telegraaf

Vaste schoolvakanties ‘vooroorlogs systeem’

Ook de PO-Raad is voorstander van het loslaten van de vaste schoolvakanties. Een woordvoerder noemde het op Radio 1 ‘een vooroorlogs systeem’. Mosk signaleert daarnaast dat het voor ouders kan lonen om tijdens schooltijd op vakantie te gaan, ook al krijgen ze daarvoor een boete van de leerplichtambtenaar die kan oplopen tot 600 euro. De ouders besparen soms wel duizenden euro’s op vliegtickets. Deze bewering is onderzocht door het radioprogramma EenVandaag in de rubriek Feit of fictie. Het blijkt een feit te zijn.

‘Flexibiliseren kan onder voorwaarden’

In het programma Spraakmakers op Radio 1 reageerde Monique Vogelzang, inspecteur-generaal bij de Inspectie van het Onderwijs: ‘Onderwijstijd flexibiliseren kan alleen onder bepaalde voorwaarden en we zien dat het niet overal lukt. Dat heeft met organisatie te maken. Er is ook extra personeel voor nodig, terwijl er een lerarentekort is.’ Toch vindt Vogelzang het goed om over flexibilisering na te denken, ‘maar we moeten wel blijven kijken naar de onderwijskwaliteit’.

‘Kortere schoolvakanties om ouders te ontlasten’

De lange schoolvakanties zijn voor ouders ‘een hel’. Daarom moeten de vakanties korter worden. Dat zegt directeur Marjet Winsemius van de stichtingen Voor Werkende Ouders en BV Familie in het Algemeen Dagblad.

Het is volgens haar voor heel veel werkende ouders ‘een crime om die weken te overbruggen’. Ze noemt grootouders die kleinkinderen in de schoolvakanties opvangen ‘de redders van de werkende ouders’. Tegelijkertijd ziet ze dat het voor opa’s en oma’s steeds lastiger om bij te springen: ‘Zij werken zelf ook steeds langer door.’

BV Familie gaat deze zomer onderzoek doen naar hoe Nederlandse ouders de zes weken durende zomervakantie overbruggen. Winsemius wil de resultaten delen met de Tweede Kamer en daarbij de oproep doen de schoolvakanties in te korten.

Lees meer…

Komt uw school veilig de zomervakantie door?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon stelt een handige lijst beschikbaar met veiligheidstips voor de zomervakantie.

Op de lijst staan 11 tips op basis waarvan u kunt checken of u in de voorbereiding op de lange zomervakantie de veiligheid in en om de school op orde hebt. De tips gaan vooral over brandveiligheid en het voorkomen van inbraak.

Minder seizoenswerkloosheid door lerarentekort

Het grote personeelstekort in het basisonderwijs zorgt ervoor dat de zomerpiek van het aantal werkloze leerkrachten in de WW afneemt. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen van D66.

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen wilde van Slob weten hoe die denkt over het feit dat het basisonderwijs wat betreft werkloosheid het sterkste seizoenspatroon heeft, met een piek in de zomervakantie.

De minister wijst erop dat die piek voor een groot deel is te verklaren door de wisseling van het schooljaar. Hij verwacht echter dat door het grote lerarentekort de WW-piek in het basisonderwijs zal afnemen. Die dalende trend is volgens hem al ingezet, met een afname van 38 procent in 2018 ten opzichte van 2017.

Lees meer…

Nederlandse leerlingen hebben kortste zomervakantie

Nederland leerlingen hebben met zes weken de kortste zomervakantie van heel Europa. Dat meldt Viking, een leverancier van kantoorartikelen die hier onderzoek naar heeft gedaan.

In landen als Kroatië, Bulgarije en Italië hebben leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs 12 of zelfs nog meer weken zomervakantie.

Ook als wordt gekeken naar het aantal vakantiedagen door het jaar heen, scoort Nederland met 59 vrije dagen onder het Europese gemiddelde van 73 dagen. Bulgarije spant wat dit betreft de kroon met 102 dagen per jaar.

Lees meer…

Helpdesk blijft in zomervakantie open!

Onze Helpdesk is de hele zomervakantie bereikbaar. Op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur kunt u met uw vragen bellen naar 0348-405250. Mailen kan natuurlijk altijd: helpdesk@vosabb.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van onze Helpdesk, moet u bij VOS/ABB zijn aangesloten. Advisering is dan altijd gratis. Dat geldt ook voor uitgebreide dienstverlening.

Lees meer…

Met vakantiebaan vol stress naar nieuwe schooljaar

Jongeren die in de zomervakantie werken, ervaren veel stress. Dat komt volgens vakbond FNV Jong door onregelmatige en onzekere roosters, hoge werkdruk en vervelende chefs of collega’s.

De jongerenvakbond meldt op basis van eigen onderzoek dat 63 procent van de jongeren met een vakantiebaan werkstress ervaart. Vice-voorzitter Kristina van der Molen van FNV Jong zegt bij de NOS dat werkende jongeren aan het einde van de zomer helemaal op zijn. ‘Ze beginnen dan niet goed aan school’, aldus Van der Molen.

Vakantiewerk zou niet bevorderend zijn voor de sfeer. Jongeren die in de zomervakantie werken zeggen dat ze sneller geïrriteerd raken en na een werkdag uitgeput zijn. De stress uit zich bovendien in somberheid, misselijkheid en slecht slapen.

WW-kosten vervanger bij compensatieverlof

Met de inwerkingtreding van de 40-urige werkweek in het primair onderwijs per 1 augustus 2015, is de compensatie van het verlof bij zwangerschaps- en bevallingsverlof gewijzigd. Het reglement van het Participatiefonds is hier formeel nog niet op afgestemd, maar het is nu toch mogelijk vergoedingsverzoeken in te dienen. 

Naast het onderwijsondersteunend personeel, kan nu ook het onderwijzend personeel in aanmerking komen voor een compensatie van het volledige vakantieverlof dat samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Artikel 8B.1 lid 3 CAO PO bepaalt dat onderwijzend personeel bij samenloop van vakantieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof met de zomervakantie (niet met andere schoolvakanties!) voor maximaal 3 weken vakantieverlof kan compenseren. Dit cao-artikel is niet meer van toepassing.

Schoolbesturen lopen tegen het feit aan dat het Reglement Participatiefonds (Pf) niet voorziet in een grondslag voor het indienen van een vergoedingsverzoek voor de WW-lasten van een vervanger die nodig is als het niet genoten vakantieverlof wordt opgenomen. Het Pf is echter met een oplossing gekomen: vervangers die worden ingezet voor vervanging van een werknemer die het vakantieverlof dat is samengevallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof opnieuw opnemen, kunnen worden ingestroomd op grond van artikel 4:29 (bijzonder onderwijs) of 5:31 (openbaar onderwijs) van het reglement. Dit geldt voor álle schoolvakanties, dus niet alleen voor de zomer

De vergoedingsverzoeken kunnen op deze gronden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2015 worden ingediend. Deze wijziging van de regeling zal nog worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leraren willen kortere zomervakantie

De helft van de docenten wil een kortere zomervakantie. Dat meldt de online vacaturebank Klassekrachten.

Uit onderzoek van Klassekrachten blijkt dat de helft van de docenten een kortere zomervakantie dan de gebruikelijke zes weken wil. Ongeveer eenderde van de docenten heeft genoeg aan vier weken.

Leraren die langer dan tien jaar in het vak zitten, zijn echter verdeeld op dit punt: 44 procent wil een kortere vakantie, terwijl 29 procent een langere zomervakantie wil van zeven weken of zelfs nog langer.

Lees meer…

Leraren vieren feest in zomervakantie

De actiegroep Leraren met Lef organiseert in augustus in Amsterdam het Onderwijs-FEEST. In de regio Noord, waartoe Amsterdam behoort, is dan weliswaar het onderwijs weer net begonnen, maar in de regio’s Midden en Zuid is het dan nog zomervakantie.

Het thema van het Onderwijs-FEEST valt samen met het rondreizende theaterfestival Parade. De locatie is het Martin Luther King Park aan de Amstel, bij de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het thema is ‘de gelukkige leerling’. De kosten, inclusief lunch, koffie, thee en toegang tot de Parade bedragen 20 euro per persoon.

Lees meer…

Doorgaan met zes weken zomervakantie?

De PO-Raad wil van zijn leden weten hoe zij denken over de zes weken zomervakantie in het primair onderwijs. Moet alles bij hetzelfde blijven of gooien we het over een andere boeg?

De enquête die de sectororganisatie door DUO Onderwijsonderzoek onder haar leden laat uitvoeren, gaat in op het stelsel, de spreiding, verschuiving en lengte van de zomervakantie in het primair onderwijs. De enquête richt zich specifiek op bestuurders. Daarnaast gebruikt DUO Onderwijsonderzoek panels om te peilen hoe schoolleiders, leraren en ouders over de zomervakantie in het primair onderwijs denken.

Woordvoerder Harm van Gerven van de PO-Raad laat aan VOS/ABB weten dat de jaarlijks terugkerende discussie over de zomervakantie aanleiding is om het onderzoek uit te laten voeren. Het feit dat de zomervakantie zes weken duurt, heeft te maken met de situatie dat vroeger kinderen op het platteland in de zomer moesten helpen bij de oogst.

De PO-Raad verwacht eind september de uitkomsten van het onderzoek. Die informatie kan worden gecombineerd met een evaluatie van het mede door VOS/ABB geïnitieerde project Andere tijden in onderwijs en opvang, waarvan de resultaten later in het najaar worden verwacht.

De PO-Raad laat de enquête op eigen initiatief uitvoeren. De onderwijsvakbonden zijn er niet bij betrokken.

Lees het bericht van de PO-Raad

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in februari 2013 aandacht besteed aan flexibele schoolvakanties.

Lees het artikel ‘Kinderen leren meer met flexibele schooltijden’