Nederlandse leerlingen hebben kortste zomervakantie

Nederland leerlingen hebben met zes weken de kortste zomervakantie van heel Europa. Dat meldt Viking, een leverancier van kantoorartikelen die hier onderzoek naar heeft gedaan.

In landen als Kroatië, Bulgarije en Italië hebben leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs 12 of zelfs nog meer weken zomervakantie.

Ook als wordt gekeken naar het aantal vakantiedagen door het jaar heen, scoort Nederland met 59 vrije dagen onder het Europese gemiddelde van 73 dagen. Bulgarije spant wat dit betreft de kroon met 102 dagen per jaar.

Lees meer…

Helpdesk blijft in zomervakantie open!

Onze Helpdesk is de hele zomervakantie bereikbaar. Op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur kunt u met uw vragen bellen naar 0348-405250. Mailen kan natuurlijk altijd: helpdesk@vosabb.nl.

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van onze Helpdesk, moet u bij VOS/ABB zijn aangesloten. Advisering is dan altijd gratis. Dat geldt ook voor uitgebreide dienstverlening.

Lees meer…

Met vakantiebaan vol stress naar nieuwe schooljaar

Jongeren die in de zomervakantie werken, ervaren veel stress. Dat komt volgens vakbond FNV Jong door onregelmatige en onzekere roosters, hoge werkdruk en vervelende chefs of collega’s.

De jongerenvakbond meldt op basis van eigen onderzoek dat 63 procent van de jongeren met een vakantiebaan werkstress ervaart. Vice-voorzitter Kristina van der Molen van FNV Jong zegt bij de NOS dat werkende jongeren aan het einde van de zomer helemaal op zijn. ‘Ze beginnen dan niet goed aan school’, aldus Van der Molen.

Vakantiewerk zou niet bevorderend zijn voor de sfeer. Jongeren die in de zomervakantie werken zeggen dat ze sneller geïrriteerd raken en na een werkdag uitgeput zijn. De stress uit zich bovendien in somberheid, misselijkheid en slecht slapen.

WW-kosten vervanger bij compensatieverlof

Met de inwerkingtreding van de 40-urige werkweek in het primair onderwijs per 1 augustus 2015, is de compensatie van het verlof bij zwangerschaps- en bevallingsverlof gewijzigd. Het reglement van het Participatiefonds is hier formeel nog niet op afgestemd, maar het is nu toch mogelijk vergoedingsverzoeken in te dienen. 

Naast het onderwijsondersteunend personeel, kan nu ook het onderwijzend personeel in aanmerking komen voor een compensatie van het volledige vakantieverlof dat samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Artikel 8B.1 lid 3 CAO PO bepaalt dat onderwijzend personeel bij samenloop van vakantieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof met de zomervakantie (niet met andere schoolvakanties!) voor maximaal 3 weken vakantieverlof kan compenseren. Dit cao-artikel is niet meer van toepassing.

Schoolbesturen lopen tegen het feit aan dat het Reglement Participatiefonds (Pf) niet voorziet in een grondslag voor het indienen van een vergoedingsverzoek voor de WW-lasten van een vervanger die nodig is als het niet genoten vakantieverlof wordt opgenomen. Het Pf is echter met een oplossing gekomen: vervangers die worden ingezet voor vervanging van een werknemer die het vakantieverlof dat is samengevallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof opnieuw opnemen, kunnen worden ingestroomd op grond van artikel 4:29 (bijzonder onderwijs) of 5:31 (openbaar onderwijs) van het reglement. Dit geldt voor álle schoolvakanties, dus niet alleen voor de zomer

De vergoedingsverzoeken kunnen op deze gronden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2015 worden ingediend. Deze wijziging van de regeling zal nog worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leraren willen kortere zomervakantie

De helft van de docenten wil een kortere zomervakantie. Dat meldt de online vacaturebank Klassekrachten.

Uit onderzoek van Klassekrachten blijkt dat de helft van de docenten een kortere zomervakantie dan de gebruikelijke zes weken wil. Ongeveer eenderde van de docenten heeft genoeg aan vier weken.

Leraren die langer dan tien jaar in het vak zitten, zijn echter verdeeld op dit punt: 44 procent wil een kortere vakantie, terwijl 29 procent een langere zomervakantie wil van zeven weken of zelfs nog langer.

Lees meer…

Leraren vieren feest in zomervakantie

De actiegroep Leraren met Lef organiseert in augustus in Amsterdam het Onderwijs-FEEST. In de regio Noord, waartoe Amsterdam behoort, is dan weliswaar het onderwijs weer net begonnen, maar in de regio’s Midden en Zuid is het dan nog zomervakantie.

Het thema van het Onderwijs-FEEST valt samen met het rondreizende theaterfestival Parade. De locatie is het Martin Luther King Park aan de Amstel, bij de Amsterdamse Rivierenbuurt. Het thema is ‘de gelukkige leerling’. De kosten, inclusief lunch, koffie, thee en toegang tot de Parade bedragen 20 euro per persoon.

Lees meer…

Doorgaan met zes weken zomervakantie?

De PO-Raad wil van zijn leden weten hoe zij denken over de zes weken zomervakantie in het primair onderwijs. Moet alles bij hetzelfde blijven of gooien we het over een andere boeg?

De enquête die de sectororganisatie door DUO Onderwijsonderzoek onder haar leden laat uitvoeren, gaat in op het stelsel, de spreiding, verschuiving en lengte van de zomervakantie in het primair onderwijs. De enquête richt zich specifiek op bestuurders. Daarnaast gebruikt DUO Onderwijsonderzoek panels om te peilen hoe schoolleiders, leraren en ouders over de zomervakantie in het primair onderwijs denken.

Woordvoerder Harm van Gerven van de PO-Raad laat aan VOS/ABB weten dat de jaarlijks terugkerende discussie over de zomervakantie aanleiding is om het onderzoek uit te laten voeren. Het feit dat de zomervakantie zes weken duurt, heeft te maken met de situatie dat vroeger kinderen op het platteland in de zomer moesten helpen bij de oogst.

De PO-Raad verwacht eind september de uitkomsten van het onderzoek. Die informatie kan worden gecombineerd met een evaluatie van het mede door VOS/ABB geïnitieerde project Andere tijden in onderwijs en opvang, waarvan de resultaten later in het najaar worden verwacht.

De PO-Raad laat de enquête op eigen initiatief uitvoeren. De onderwijsvakbonden zijn er niet bij betrokken.

Lees het bericht van de PO-Raad

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in februari 2013 aandacht besteed aan flexibele schoolvakanties.

Lees het artikel ‘Kinderen leren meer met flexibele schooltijden’