De ouders of verzorgers van jonge nieuwkomers met een status zijn verantwoordelijk voor het vervoer tussen huis en school. Gemeenten kunnen reiskosten vergoeden, maar dat hoeven ze niet te doen. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen.

De Tweede Kamerleden Lisa Westerveld en Senna Maatoug wilden van de minister weten of het klopt dat gemeenten verschillende regels en bedragen hanteren met betrekking tot reiskostenvergoeding voor schoolgaande nieuwkomers ouder dan 12 jaar. Wiersma bevestigt dat dit inderdaad zo is.

‘Bij of krachtens de wet is voor deze groep geen vergoeding van de reiskosten geregeld. Er zijn gemeenten die wel reiskostenvergoeding voor deze groep beschikbaar stellen. Het is aan deze gemeenten om te bepalen hoe ze dit regelen’, aldus de minister. Hij voegt daaraan toe dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk is voor het leerlingenvervoer van nieuwkomers zonder status.

Reisafstand behapbaar

Wiersma wijst er in zijn antwoorden op dat er een landelijk dekkend aanbod is van internationale schakelklassen en dat daardoor de reisafstand voor deze groep leerlingen over het algemeen behapbaar is. ‘Daarom zie ik geen noodzaak om iets te veranderen aan deze situatie’, aldus de minister.

Lees meer…

Deel dit bericht: