De meeste leraren met een Teambeurs hebben in het jaar na afronding van hun opleiding een andere positie binnen de school dan toen zij met die opleiding begonnen. Ze zijn bijvoorbeeld gedragsspecialist, trekker van een vernieuwing, vraagbaak voor collega’s of informeel teamleider geworden. Dat staat in de Evaluatie Teambeurs Primair Onderwijs.

Naast de (nog bestaande) Lerarenbeurs, bestond in de periode 2017-2021 ook de Teambeurs Primair Onderwijs. Deze beurs bestond uit een subsidie voor het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, met een minimum van twee leraren binnen eenzelfde schoolbestuur. De subsidie bestond uit een vergoeding van de studiekosten, studieverlof voor het volgen van de masteropleiding en uren voor het benutten en inbedden van de nieuw opgedane kennis voor de ontwikkeling van de school.

Experts nemen de leiding

Uit de evaluatie blijkt dat het merendeel van de leraren die met een Teambeurs een masteropleiding hebben afgerond, actiever betrokken is bij organisatorische en inhoudelijke veranderingen binnen de school. Ze worden ook regelmatiger beschouwd als expert op een bepaald gebied, nemen vaker zelf de leiding bij besprekingen met collega’s en krijgen vaker het voortouw bij het uitvoeren van innovaties.

Ook blijkt dat zij hun opgedane kennis over het algemeen met collega’s delen en dat ze blijvende aandacht geven aan nieuw opgedane inzichten. Zo zijn deze leraren in staat – meer dan leraren met een Lerarenbeurs – om opgedane kennis in de school voor team- en schoolontwikkeling te benutten en te vertalen voor beleid van de school. Het samen leren, met een groep leraren die tegelijkertijd een opleiding volgt, heeft een positieve invloed gehad op team- en schoolontwikkeling en/of een versterking van de lerende cultuur.

Lees meer…

Deel dit bericht: