De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt in de praktijk over het algemeen goed. Dat staat in een brief van de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De brief van de ministers gaat over het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling en de evaluatie van de klachtenregeling in het primair en voortgezet onderwijs.

Daaruit blijkt onder andere dat ouders en onderwijspersoneel de regeling, en daarmee de vertrouwenspersoon die deze voorschrijft, weten te vinden. Zij vinden de informatievoorziening meestal voldoende. Daarnaast blijkt dat (potentiƫle) klagers tevreden zijn met de klachtenregeling. Belangrijk hierbij is wel dat de argumentatie bij uitspraken duidelijk wordt gecommuniceerd.

Verbeterpunten

De evaluatie toont volgens de ministers ook aan dat er twee punten zijn waar verbetering mogelijk is: de laagdrempeligheid van de klachtenregeling en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen op scholen naar aanleiding van klachten.

Verder hebben schoolleiders en bestuurders in de evaluatie aangegeven dat klachten een redelijke invloed hebben op schoolbeleid en kwaliteitsverbetering. Toch zijn er ook scholen waarbij dit nog niet het geval is, zo staat in de brief van de ministers.