Schoolbestuurders, schoolleiders en leraren zijn over het algemeen tevreden over het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs. Dat meldt de inspectie zelf in de voortgangsrapportage 2018-2019 over de evaluatie van het vernieuwde toezicht.

‘Uit het tevredenheidsonderzoek, de gesprekken met het veld en het effectonderzoek blijkt dat het veld onveranderd positief terugkijkt op ons toezicht. Hoewel enkele bestuurders, schoolleiders en leraren minder tevreden zijn, gaat het om uitzonderingen’, zo staat in de rapportage. Over het algemeen geven bestuurders, schoolleiders en leraren een hoog rapportcijfer aan het vernieuwde toezicht: tussen 7,5 en 8.

De inspectie meldt ook dat het vernieuwde toezicht ‘onderhoud en verbetering’ nodig heeft. Daarbij noemt de inspectie versterking van de bestuursgerichte aanpak, met name in de uitvoering. Dit zal worden meegenomen in het nieuwe onderzoekskader 2021-2024, waarmee de inspectie naar verwachting vanaf augustus 2021 gaat werken.

Lees meer…

Deel dit bericht: