Een gemeente kan bij de Raad van de Kinderbescherming een melding doen over ouders die zijn vrijgesteld van de Leerplichtwet als die geen informatie verschaffen over de situatie van hun kind. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop over beleid van de gemeente Rotterdam.

‘Met de gemeente Rotterdam ben ik van mening dat ook voor kinderen, voor wie een vrijstelling van toepassing is, goed onderwijs een noodzakelijke voorwaarde is voor een gezonde ontwikkeling’, schrijft Dekker. ‘Door het ontbreken van informatie en de weigering van ouders om informatie te verschaffen over de situatie van de kinderen, kan een gemeente niet nagaan of de veiligheid van de kinderen is gegarandeerd. De burgemeester kan dan – in het kader van de gemeentelijke regierol in de jeugdhulp – een Verzoek Tot Onderzoek indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming.’

Volgens Dekker kan een dergelijke situatie ontstaan bij kinderen die zijn vrijgesteld van inschrijving op een school en daarvoor in de plaats geen vervangend onderwijs krijgen. ‘Het niet volgen van onderwijs kan een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van een kind, omdat onderwijs voorbereidt op participatie in de samenleving’, aldus de staatssecretaris.

Deel dit bericht: