In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Identiteit, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Segregtie/integratie, Tweede kamer

Het kabinet investeert tientallen miljoenen euro’s in maatregelen om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

De minister en de staatssecretaris schrijven dat ze een impuls willen geven aan het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. ‘Hiervoor trekken we in 2017 25 miljoen euro uit, oplopend in 2018 tot 32 miljoen euro. Vanaf 2020 is structureel 26 miljoen euro per jaar beschikbaar, waarvan 25 miljoen euro door het kabinet structureel is vrijgemaakt voor kansengelijkheid.’

Zij schrijven verder dat ze met deze invesering maatregelen ‘die het meest effectief blijken’ kunnen voortzetten. In hun brief noemen ze vier actielijnen:

  1. Soepele overgangen
  2. Stimulerend onderwijs
  3. Sterke netwerken
  4. Onderzoek en kennisopbouw

‘Met het maatregelenpakket (…) leveren wij vanuit onze verantwoordelijkheid een bijdrage aan onderwijs dat álle jongeren maximale kansen biedt en hen waar nodig extra ondersteunt om die kansen te benutten’, aldus Bussemaker en Dekker in hun brief aan de Tweede Kamer.

Delen