De sancties die waren ingebouwd in de voorgestelde spoedwet voor onderwijs aan nieuwkomers, zijn daar inmiddels uit geschrapt. Dat is gebeurd na kritiek van Raad van State.

Onderwijsminister Wiersma wilde schoolbesturen straffen als die in zijn ogen niet voldoende zouden meewerken aan het inrichten van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. Het besluit om de sanctiemogelijkheden te schrappen, nam Wiersma nadat de Raad van State in niet mis te verstane bewoordingen had laten weten dat de minister met zijn spoedwet de over het algemeen goede samenwerking tussen gemeenten, schoolbesturen en Rijk doorkruiste.

Wel blijft in de voorgestelde spoedwet staan dat gemeentebesturen kunnen overgaan tot een aanwijzing als blijkt dat een schoolbestuur niet wíl meewerken aan een tijdelijke nieuwkomersvoorziening. Dit is volgens Wiersma bedoeld ‘om een eventuele (totale) patstelling te doorbreken’. Er zal volgens hem echter nooit sprake zijn van een aanwijzing als blijkt dat een schoolbestuur geen tijdelijke nieuwkomersvoorziening kán inrichten.

De minister voegt daaraan toe dat de voorgestelde spoedwet niet de mogelijkheid aan een gemeentebestuur biedt om het bestuur van een openbare school over te nemen. Dat was een punt waar VOS/ABB voor had gewaarschuwd.

Lees meer…

Deel dit bericht: