De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben geven in een toelichting aan wat de gevolgen zijn van de nieuwe Wet open overheid.

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (WOO) van kracht. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Voor de onderwijssector is de WOO van belang, omdat hierin zoals voorheen in de WOB is geregeld welke gegevens schoolbesturen en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs openbaar moeten maken.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: