VOS/ABB bepleit om de bestaande kerndoelen voor burgerschapsonderwijs concreter te formuleren, zodat scholen handvatten krijgen om dit verder vorm te geven. Dat staat in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultatie over de voorgestelde Wet herziening wettelijke grondslagen kerndoelen.

In de bijdrage van VOS/ABB staat het advies om de nieuwe kerndoelen op het gebied van burgerschapsonderwijs zodanig te formuleren dat ze daadwerkelijk iets toevoegen aan de bestaande wettelijke uitgangspunten. Op die manier zouden ze ertoe kunnen bijdragen dat schoolbesturen hun burgerschapsopdracht beter kunnen vormgeven.

Bovendien zou de Inspectie van het Onderwijs op basis van concreter geformuleerde kerndoelen beter toezicht kunnen houden op de door scholen gekozen invulling van de burgerschapsopdracht.

Lees meer…

Deel dit bericht: