In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Toezicht, Toezicht inspectie, Tweede kamer

‘Van een beperking tot taal en rekenen is geenszins sprake’, zeggen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW over het initiatiefwetsvoorstel voor een doeltreffendere regeling van het onderwijstoezicht.

GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer waren bang dat het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs zich in de toekomst zou beperken tot Nederlandse taal en rekenen/wiskunde, terwijl de discussie gaat over een breed kwaliteitsbegrip.

De minister en de staatssecretaris benadrukken in hun reactie dat van een beperking tot taal en rekenen geenszins sprake is. ‘De regering ziet een goede school als een school waar leraren onder gunstige schoolcondities goed onderwijs geven, zodat alle leerlingen optimale opbrengsten realiseren in alle leer- en vormingsgebieden.’

Bussemaker en Dekker beschouwen rapporten van de inspectie die een breed beeld geven van de kwaliteit op scholen als een belangrijke bron voor leerlingen, studenten, ouders en andere betrokkenen rond de school.

Delen