In de online VOS/ABB-Toolbox zit het instrument waarmee besturen in het primair onderwijs kunnen berekenen hoeveel compensatie zij krijgen op grond van de verruimde fusiefaciliteitenregeling. Het instrument zit in de map basisschool.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW kondigde de verruiming aan in mei van dit jaar, tegelijkertijd met een reeks andere maatregelen om negatieve gevolgen van de daling van het aantal leerlingen tegen te gaan.

De compensatie die in het rekeninstrument wordt uitgewerkt, is bedoeld om scholen voor een periode van zes jaar te compenseren voor gemis aan inkomsten door een fusie. Deze verruimde compensatie zal per 1 augustus 2015 ingaan.

De verruiming van de regeling geldt ook voor scholen die eerder zijn gefuseerd. Fusies van op of na 1 augustus 2012 zullen instromen in de nieuwe (tijdelijke) regeling. Daarbij geldt dat er nooit langer dan zes jaar compensatie wordt gegeven. Er vindt dus geen verrekening plaats van de bedragen die voor 1 augustus 2015 zijn ontvangen.

Fuseren na 1 augustus 2019 brengt minder compensatie met zich mee dan in de jaren daarvoor. Fusies die op 1 augustus 2025 nog recht hebben op geld op grond van de tijdelijke samenvoegingsregeling, stromen vanaf die datum terug in de oude regeling die vijf jaar compensatie geeft.

Download het rekeninstrument

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: