De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de vernieuwde wet op de topinkomens in de (semi)publieke sector. De VVD-ministers Edith Schipper van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst leggen zich hier echter niet bij neer. VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft voor zover bekend geen bezwaar. Wel heeft PvdA-minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe normen nog niet gaan gelden voor topfunctionarissen in het hoger onderwijs.

De wijziging van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) betekent dat per 1 januari 2015 de bovengrens op het ministerssalaris komt te liggen van 178.000 euro per jaar. Nu is dat nog 130 procent. Het scheelt dus ruim 50.000 euro.

De verlaging van de topinkomens in de (semi)publieke sector is een initiatief van PvdA-minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. In de Eerste Kamer stemde coalitiegenoot VVD tegen, hoewel in het regeerakkoord met de PvdA was afgesproken dat de norm terug zou gaan naar 100 procent van een ministerssalaris.

Politieke kinnesinne…

Het lijkt erop dat de negatieve opstelling van de VVD een politiek gemotiveerde reactie is op de afwijzing van de nieuwe Zorgwet van minister Edith Schippers en de crisis die daardoor onlangs in het kabinet ontstond. De Zorgwet van Schippers sneuvelde doordat drie PvdA-senatoren tegenstemden. Zij hielden vast aan de vrije artsenkeuze.

In reactie op het feit dat de verlaging van het maximum van de topinkomens hebben Schippers en haar VVD-collega Blok laten weten dat zij de nieuwe wet niet kunnen uitvoeren. Zij zeggen dat niet te kunnen, omdat het te kort dag zou zijn, hoewel al in februari 2013 duidelijk was dat dit eraan zat te komen.

Net als de VVD, stemden ook CDA, D66 en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) in de Eerste Kamer tegen de verlaging van de topinkomens in de (semi)publieke sector, maar met de steun van SP, GroenLinks, PVV en 50Plus was er toch een meerderheid voor.

De Senaat wilde per se voor 1 januari over de wetswijziging stemmen. Daarom kwam de Eerste Kamer ervoor terug van kerstreces.

Onderwijs

De verlaagde norm in de WNT geldt in principe ook voor topinkomens in het onderwijs. PvdA-minister Jet Bussemaker van OCW heeft echter aan de Tweede Kamer laten weten dat de nieuwe normen nog niet gaan gelden voor topfunctionarissen in het hoger onderwijs.

De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat de wet tevens van toepassing is op topfunctionarissen in het onderwijs die tijdelijk extern worden ingehuurd. De WNT geldt echter niet voor alle interimfunctionarissen.

VOS/ABB adviseert altijd om het schoolbestuur en de toezichthouders een goede afweging te laten maken bij de inschakeling van externen. Het is immers niet de bedoeling dat onevenredig veel onderwijsgeld naar externe bureaus of zzp’ers gaat.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: