De sociale partners in de onderwijs- en overheidssectoren hebben het concept van het transitieplan voor de overgang naar de nieuwe pensioenregeling van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) gepubliceerd.

In het conceptplan staan afspraken over de ABP-pensioenregeling 2027, het verhuizen van de pensioenaanspraken naar het nieuwe pensioenstelsel en compensatie voor groepen die nadelige effecten ondervinden van de overstap.

Verenigingen van gepensioneerden en van voormalige deelnemers kunnen gebruikmaken van het wettelijke recht om zich uit te spreken over de afspraken. Vanaf april volgt de achterbanraadpleging van de vakbonden.

Naar verwachting zullen de sociale partners het definitieve transitieplan in juli aan het ABP overhandigen. Het fonds gaat de nieuwe pensioenregeling daarna implementeren, zodat die per 1 januari 2027 kan ingaan.

Deel dit bericht: