Staatssecretatris Sander Dekker van OCW ontkent dat er simpele trucjes zijn waarmee het buitengewoon gemakkelijk is om de juiste antwoorden op examenvragen te geven.

RTL Nieuws meldde dat leerlingen eindexamentrainingen volgen waarop hun wordt geleerd om met bepaalde trucjes de juiste antwoorden te geven op havo- of vwo-eindexamenvragen Engels, Frans en Duits. Het gaat onder andere om het herkennen van bepaalde signaalwoorden in teksten. Zo zouden stellingen met daarin woorden als ‘never’ of ‘kaum’ bijna altijd fout zijn.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft in verband met de berichtgeving op RTL contact opgenomen met de Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Het CvTE wilde nagaan in hoeverre met het aanleren van trucjes examenkandidaten tot de juiste antwoorden kunnen komen.

Trucjes zijn leesstrategieën

‘Uit dit contact werd duidelijk dat SSL examenkandidaten leesstrategieën aanleert. Deze strategieën helpen examenkandidaten sneller de gevraagde informatie uit de tekst te halen’, zo staat in een brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

‘Het bewust toepassen van een leesstrategie kun je als een trucje ervaren, maar dit is dan wel een ’trucje’ dat het tekstbegrip ondersteunt in lijn met het toetsdoel van de centrale examens moderne vreemde talen’, aldus de staatssecretaris.

Deel dit bericht: