Alle schoolbesturen moeten hun jaarverslagen online ter beschikking stellen. De Tweede Kamer heeft daartoe een motie aangenomen.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma van de PvdA had de motie met steun van Jasper van Dijk van de SP ingediend. Directe aanleiding hiervoor was de besteding van het extra geld voor het behoud en aantrekken van jonge leraren.

Dat geld werd met goedkeuring van de Tweede Kamer toegevoegd aan de lumpsumfinanciering van de scholen. De besturen waren dus vrij zelf te bepalen waaraan ze het wilden besteden. De Kamer wil desondanks weten of het is inderdaad besteed aan jonge docenten, hoewel het dus niet geoormerkt was.

Door de schoolbesturen te verplichten hun jaarverslagen online te plaatsen, zouden alle ouders, leerlingen en personeel inzicht kunnen krijgen in financiële en beleidsmatige keuzes van schoolbesturen en de effecten van die keuzes op zaken als klassengrootte, personeelsomvang en uren bewegingsonderwijs.

Transparantie boven alles!

VOS/ABB benadrukt altijd dat het in het kader van publieke verantwoording door schoolbesturen geen reden zou mogen zijn om financiële cijfers achter te houden. Het pleidooi om alle jaarverslagen online te zetten past daarin. Onderwijs wordt immers betaald met publiek geld.

Deel dit bericht: