De Tweede Kamer heeft alle moties aangenomen die werden ingediend in het algemeen overleg over onderwijs en zorg. Het betreft onder andere moties over passend onderwijs om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Het doel van de invoering van passend onderwijs in 2014 was nul kinderen en jongeren die zonder onderwijs thuiszitten. Dat was ook de doelstelling van het Thuiszitterspact uit 2016 van de PO-Raad, VO-raad en VNG. Eind januari maakte minister Arie Slob in deze brief echter bekend dat het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit vorig jaar is toegenomen tot 4790.

Aantal thuiszitter met 50% omlaag!

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de hardnekkige thuiszittersproblematiek. Daarom nam de Kamer verschillende moties aan om meer werk te maken van het terugdringen van het probleem. In die moties staat dat er een actieplan moet komen om nog voor het einde van de huidige kabinetsperiode het aantal thuiszitters ten minste te halveren. De Kamer wil ook dat de problematiek regionaal in kaart wordt gebracht.

De Tweede Kamer ging bovendien akkoord met een motie om de schotten weg te halen tussen de budgetten voor onderwijs en zorg. Er zouden pilots moeten beginnen rond de ontschotting van deze gelden.

Deel dit bericht: