De Tweede regeling bekostiging primair onderwijs 2020-2021 is gepubliceerd. Hierin is de kabinetsbijdrage 2020 voor de laatste vijf maanden van dit jaar verwerkt. 

Ten opzichte van de prijzen in de op 25 maart jongstleden gepubliceerde Eerste regeling bekostiging primair onderwijs 2020-2021 is er sprake van een bijstelling van circa +4,15%. Voor de bedragen voor personeels- en arbeidsmarktbeleid is de bijstelling circa +8,67%. Dit laatste percentage verschilt per bestuur. Dat komt met name door de kleinescholentoeslag. Omgerekend per leerling betekent dit een positief verschil van ongeveer € 220 tot € 230.

Wat betreft de gpl-bedragen (gemiddelde personeelslast) is er ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen voor het schooljaar 2019–2020 sprake van een bijstelling van +1,638%. Ook de aanpassing van alle bedragen voor personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt +1,638%.

Werkdrukmiddelen

De nieuwe bedragen voor de werkdrukmiddelen bedragen voor dit schooljaar:

  • basisonderwijs: € 251,38 per leerling;
  • speciaal basisonderwijs: € 377,07 per leerling;
  • (voortgezet) speciaal onderwijs € 502,76 per leerling.

Asielzoekers

De bekostiging aan asielzoekers en overige vreemdelingen kent een verruiming, waardoor de eis maximaal één jaar of twee jaar in Nederland wordt verlengd met drie maanden. Het gaat om een eenmalige verruiming die geldt in het gehele schooljaar 2020–2021 voor alle vier de peildata in dat schooljaar.

Lees meer…

Deel dit bericht: