In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Nieuws

De VO-raad doet een beroep op zijn leden om dat deel van het in de zomer gesloten loonakkoord dat betrekking heeft op 2015 in november uit te betalen.

‘Ondanks het feit dat het nog niet gelukt is een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs af te sluiten, hebben mensen nu recht op deze salarisverhoging’, meldt de sectororganisatie.

De VO-raad stelt voor om onderstaande salarisverhoging in lijn met de loonruimte-overeenkomst voor 2015 uit te voeren:

  • Met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 met 0,8 procent
  • Met terugwerkende kracht per 1 september 2015 met 1,25 procent

Alle werknemers in het voortgezet onderwijs die op 1 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (op basis een normbetrekking).

Lees meer op de website van de VO-raad

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen