Hans TeegelbeckersDirecteur

    06 51 60 32 09
    hteegelbeckers@vosabb.nl

    Voordat hij bij VOS/ABB kwam werken, was Hans Teegelbeckers achtereenvolgens leraar, directeur en bestuurder in het openbaar onderwijs. Sinds 2017 hij directeur van de vereniging. Hij zet zich in voor sterke openbare en algemeen toegankelijke scholen. Samenwerking staat voor hem centraal. Hans richt zich onder andere op governance, de gevolgen van demografische krimp en de openbare identiteit. Hij zet tevens zich in voor het toekomstideaal School!, dat boven de denominaties uitstijgt.

    Neem direct contact op