De VO-raad heeft de tool krimpcheck en een invulinstructie online gezet voor het aanvragen van subsidie voor samenwerking in tijden van krimp. 

Schoolbesturen voor voortgezet onderwijs kunnen 50.000 euro subsidie krijgen om samen een regionaal plan op te stellen voor een levensvatbaar en goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 22 juni.

Aanbod overeind houden

In de toelichting bij de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling VO 2020 staat dat in tijden van afnemende leerlingenaantallen schoolbesturen over de grenzen van hun eigenbelang en denominaties heen moeten kijken. Dat is nodig, zo is de gedachte, om een bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod overeind te houden.

De subsidieregeling is in het leven geroepen, omdat onder andere fusies, het samenvoegen van vestigingen en het invoeren van een nieuw onderwijsconcept geld kosten. ‘Tot op zekere hoogte kunnen scholen deze kosten zelf dragen, indien sprake is van reserves. Maar omdat leerlingendaling leidt tot dalende bekostiging, is het voor scholen vaak lastig om de noodzakelijke kosten in zijn geheel op te brengen’, zo staat in de toelichting.

Er is in totaal 25 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2020–2025. Dit jaar zit er 2,3 miljoen euro in de pot.

De subsidie is bedoeld voor het maken van plannen voor regionale samenwerking en voor het uitvoeren van die plannen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 22 juni via de website van DUS-I.

Tool en invulinstructie

De VO-raad heeft nu de tool krimpcheck online gezet. Hiermee kan eenvoudig worden nagegaan of wordt voldaan aan de eis dat er sprake moet zijn van minimaal 10% krimp. De tool geeft na selectie van gemeente(n) en BRIN’s zowel de DUO-prognoses als de basisgeneratiescijfers van de beoogde samenwerkingspartners weer. Ook heeft de VO-raad een invulinstructie online gezet.

Het ministerie van OCW heeft een factsheet over de subsidieregeling gepubliceerd.

Deel dit bericht: