Universiteiten zitten in hun maag met studenten die de eindstreep niet halen. Ze willen deze studenten sneller kunnen wegsturen. Dat zegt de rector magnificus van Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, vandaag in zijn afscheidsinterview in dagblad Trouw.

Volgens Van der Zwaan lopen er op de universiteiten momenteel te veel studenten rond die geschikter zijn voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). ‘Dat zie je ook aan de uitval: 25 procent van de studenten stopt met een studie’, aldus Van der Zwaan. Hij wil studenten ‘die hier eigenlijk niet thuishoren’ sneller kunnen verwijzen naar het hbo.

‘Selectie schrikt af’

Het pleidooi van de Utrechtse rector magnificus valt slecht bij studentenorganisaties. Selectie zou jonge mensen met een migratieachtergrond of studenten van wie de ouders niet hebben gestudeerd, afschrikken. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wijst  erop dat bij sommige studies, zoals geneeskunde, al selectie aan de poort is toegestaan, en dat universiteiten ook al studenten mogen wegsturen als ze in het eerste jaar niet genoeg studiepunten halen. De Vereniging van Universiteiten VSNU kan zich wel vinden in de woorden van Van der Zwaan, meldt dagblad Trouw.