Voorzitter Pieter Duisenberg van de vereniging Universiteiten van Nederland noemt het een ernstig signaal dat leerlingen in het voortgezet onderwijs steeds minder kennis hebben van wiskunde en natuurkunde. ‘Niet alleen voor het middelbaar onderwijs, maar ook voor het hele Nederlandse vervolgonderwijs’, zo citeert Trouw hem.

‘Een sterk fundament op de basisschool en middelbare school bepaalt voor een deel ook je studiesucces op het mbo, de hogeschool of de universiteit’, aldus Duisenberg. Hij is bang dat de afnemende kennis van wiskunde en natuurkunde de internationale concurrentiepositie van Nederland schaadt. ‘Willen we een kennissamenleving van de hoogste categorie blijven, dan hebben we een sterke onderwijsketen nodig. Dit onderzoek laat zien: misschien is ons bouwwerk niet stevig genoeg.’

Het onderzoek waaraan Duisenberg refereert is Toetsen getoetst van McKinsey & Company. De conclusie van dit onderzoek is dat de vwo-eindexamenvragen over wis- en natuurkunde in dertig jaar tijd een stuk gemakkelijker zijn geworden. Het College voor Toetsen en Examens stelt echter dat de prestaties van vroeger en nu onvergelijkbaar zijn, doordat de examenprogramma’s, het onderwijssysteem en de onderwijstijd zijn veranderd.

Lees meer…

Deel dit bericht: